Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Úskalí odchodu z práce „za lepším“

Když se objeví nová zajímavá pracovní příležitost, mnoho lidí se jí bez většího zvažování chopí, a to často i bez oznámení současnému zaměstnavateli. Když ale někdo ze zaměstnanců ze dne na den přestane chodit do práce, pro zaměstnavatele může být velmi obtížné zajistit provoz. Má zaměstnavatel v takovém případě povinnost zaměstnance uvolnit do nové práce?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Úskalí odchodu z práce „za lepším“
Rád bych nastoupil do nového zaměstnání. Stávající zaměstnavatel ale odmítá rozvázání pracovního poměru dohodou a trvá na dvouměsíční výpovědní době. Pokud mu předložím novou pracovní smlouvu od nového zaměstnavatele, bude povinen se mnou pracovní poměr ukončit?

 Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Pracovní poměr lze ukončit dohodou zaměstnance a zaměstnavatele k libovolně sjednanému dni, tedy prakticky i okamžitě. S dohodou o rozvázání pracovního poměru však musí souhlasit zaměstnanec i zaměstnavatel. Ani jednu stranu není možné k uzavření dohody žádným způsobem přinutit.

Pokud jedna ze stran s ukončením pracovního poměru nesouhlasí, avšak druhá strana na skončení trvá, pak je nutné přistoupit k jednostrannému ukončení pracovního poměru některým ze zákonem upravených způsobů – typicky výpovědí.

Výpověď

Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď kdykoli, a to buď z jakéhokoli důvodu, nebo bez uvedení důvodu. Proti tomu zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce.

S výpovědí je navíc vždy spojena výpovědní doba, která je pro zaměstnance i zaměstnavatele stejná a trvá dva měsíce (dohodou je možné ji prodloužit, nikoli však zkrátit). Běh výpovědní doby začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Po celou dobu výpovědní doby pracovní poměr nadále trvá a obě strany musejí plnit povinnosti, které pro ně vyplývají z pracovního poměru. Zaměstnavatel tedy v zásadě musí zaměstnanci přidělovat práci a platit mu mzdu a zaměstnanec musí docházet do zaměstnání a vykonávat přidělenou práci.

Důsledky náhlého ukončení docházky do zaměstnání

Pokud zaměstnanec za trvání pracovního poměru přestane docházet do zaměstnání, protože si našel lepší práci, porušuje své pracovní povinnosti. Zaměstnavatel může v takovém případě považovat jednání zaměstnance za zvlášť hrubé porušení jeho povinností a ukončit s ním z tohoto důvodu pracovní poměr.
Zaměstnanec v takovém případě ztratí nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu následujících šesti měsíců. Navíc, pokud by v důsledku tohoto úmyslného porušení povinnosti zaměstnance vznikla zaměstnavateli škoda, může po zaměstnanci požadovat její náhradu, a to v plné výši.

Shrnutí

Váš zaměstnavatel není povinen přistoupit na ukončení pracovního poměru dohodou ani ukončit váš pracovní poměr jiným způsobem jen proto, že jste si našel jinou práci. Zbývá vám tedy pouze možnost ukončit pracovní poměr jednostranně výpovědí se zákonnou výpovědní dobou. V opačném případě se vystavíte jak riziku ztráty podpory v nezaměstnanosti, tak povinnosti nahradit škodu, kterou svým náhlým odchodem zaměstnavateli způsobíte.

Odpovídali Tomáš Neuvirt a Daniel Oborák advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků