Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Prohlubování kvalifikace – musím si ho platit?

V dnešní době, kdy se téměř všechny obory rychle vyvíjí, je obvyklé, že zaměstnavatelé posílají své zaměstnance na různé kurzy, školení anebo jiné vzdělávací akce, aby si prohloubili svou kvalifikaci a stíhali se přizpůsobit vývoji svého oboru. Co když se ale objeví zaměstnavatel, který požaduje, aby si zaměstnanci toto prohlubování zcela nebo aspoň částečně uhradili. Má na to právo?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Prohlubování kvalifikace – musím si ho platit?
Pracuji jako účetní u svého zaměstnavatele již déle než dva roky. Nedávno se zaměstnavatel rozhodl, že by bylo dobré, kdybychom si s kolegy prohloubili kvalifikaci v kurzu pro firemní účetní. Problémem je, že kurz stojí 50 000 Kč a zaměstnavatel požaduje, abychom se na této částce z poloviny podíleli. Má na to  právo?

Prohlubování kvalifikace

Při prohlubování kvalifikace zaměstnanec nezískává kvalifikaci novou, ale prohlubuje si tu svoji stávající. To znamená, že se nemění podstata jeho práce – zaměstnanec bude dál konat druh práce, který si sjednal se zaměstnavatelem.

Zaměstnanec si může prohlubovat kvalifikaci účastí na různých kurzech (včetně jazykových), školeních, stážích nebo na odborných konferencích a kongresech.

Účast na prohlubování kvalifikace

Zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci prohlubování kvalifikace uložit a zaměstnanec je pak povinen si kvalifikaci prohloubit. Účast na prohlubování kvalifikace se považuje za výkon práce a zaměstnanci tak náleží mzda nebo plat a případné příplatky, pokud se například kurz koná mimo stanovenou pracovní dobu. Pokud se prohlubování kvalifikace koná mimo sjednané místo výkonu práce, má zaměstnanec rovněž nárok na cestovní náhrady.

Náklady na prohlubování kvalifikace

Zaměstnavatel je povinen náklady na prohlubování kvalifikace zaměstnanci hradit. Pouze pokud zaměstnanec požádá o absolvování prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, může se zaměstnanec na těchto nákladech podílet.

Například když zaměstnavatel zaměstnanci poskytne skupinový kurz anglického jazyka, ale zaměstnanec by raději angličtinu studoval individuálně a zaměstnavatel mu vyhoví, může po zaměstnanci požadovat, aby mu uhradil náročnější formu kurzu - v našem případě zaměstnavatel může požadovat úhradu rozdílu mezi skupinovým a individuálním studiem, a to buď plnou, nebo částečnou. Bude tedy záležet na domluvě zaměstnavatele a zaměstnance.

Shrnutí

Vyrozuměli jsme, že po zaměstnavateli finančně náročnější kurz nepožadujete a že se zaměstnavatel sám rozhodl poslat vás na dražší kurz. Nejste tedy povinna se na kurzu finančně podílet – veškeré náklady je tak povinen hradit váš zaměstnavatel. Na druhou stranu jste povinna se předmětného kurzu účastnit, protože prohlubování kvalifikace je považováno za výkon vaší práce.

Odpovídali Nataša Randlová a Matěj Novák z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků