Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Poškodil vám kolega věc, která vám patří?

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na věcech, kterou způsobil zaměstnanec jinému zaměstnanci, je jistě dobrým námětem k zamyšlení jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. Pojďme se společně podívat na to, kdy zaměstnavatel za takto způsobenou škodu odpovídá.

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Poškodil vám kolega věc, která vám patří?
Mám stavební firmu a zaměstnávám několik dělníků. Nedávno mezi dvěma došlo k nějaké hádce a jeden z nich sebral z ruky mobilní telefon druhému a úmyslně mu telefon zničil tak, že jej rozšlapal. Druhý zaměstnanec nyní přišel za mnou, ať mu uhradím telefon nový. Má na to nárok? Nevidím důvod, proč bych jako zaměstnavatel měl řešit jejich osobní problémy.

Kdy zaměstnavatel odpovídá za škodu

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při plnění jeho pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti s ním. Není tedy podstatné, zda povinnosti porušil samotný zaměstnavatel nebo některý z jeho podřízených.

Pro závěr, zda zaměstnanec může na vás jako zaměstnavateli požadovat náhradu škody bude významné, z jakého důvodu k hádce mezi zaměstnanci došlo. Měli byste tedy celou záležitost prošetřit a pokusit se zjistit příčinu jejich roztržky.

Pokud hádku vyvolalo to, že poškozený zaměstnanec plnil své pracovní povinnosti – například jako vedoucí dal druhému zaměstnanci pokyn, příkaz, se kterým on nesouhlasil, rozčílil se a mobil mu z pomsty rozšlapal, budete tomuto zaměstnanci skutečně za škodu odpovídat.

Došlo-li však k hádce z úplně jiných důvodů, které s prací nesouvisejí, nemůže zaměstnanec náhradu za rozšlapaný mobil po vás požadovat. Mohlo by se jednat například o spor o vrácení půjčených peněz a jiné rozepře soukromého charakteru.

Jakým způsobem zaměstnavatel škodu hradí

Pokud zjistíte, že ke škodě došlo skutečně z důvodů, které souvisejí s výkonem práce, resp. s plněním pracovních úkolů poškozeného zaměstnance, bude vaší povinností škodu zaměstnanci uhradit. Podmínkou poskytnutí této náhrady ovšem je, aby vám vznik škody poškozený zaměstnanec oznámil bezodkladně, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k rozšlapání jeho telefonu došlo. V opačném případě po vás náhradu škody již požadovat nemůže.

Škodu budete zaměstnanci povinen uhradit v plné výši. Ve vašem případě to znamená uhradit poškozenému zaměstnanci částku odpovídající ceně telefonu v době jeho rozšlapání (podle míry jeho opotřebení, stáří atd.). Tedy nikoliv pořizovací cenu tohoto telefonu ani cenu telefonu nového, jak uvádíte v dotazu.

Částku uhrazenou poškozenému zaměstnanci pak budete moci požadovat uhradit ve formě náhrady škody od zaměstnance, který telefon rozšlapal.

Shrnutí

Doporučujeme, abyste celou záležitost prošetřili a zjistili důvod roztržky mezi zaměstnanci. Teprve na základě této skutečnosti lze posoudit, zda poškozený zaměstnanec nárok na náhradu rozšlapaného telefonu má, nebo ne.

Odpovídala Romana Kaletová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz. 
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků