Hlavní obsah
Ilustrční foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Odstupné – nová právní úprava se možná dotkne i vás

Rozsáhlá změna právní úpravy v oblasti pracovního práva, účinná od počátku ledna 2012, se mimo jiné dotýká i pro zaměstnance citlivého tématu – odstupného. Co by měl zaměstnanec vědět, aby nebyl nemile překvapen? A jak je to s odstupným a pracovním poměrem na dobu určitou?

Ilustrční foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Odstupné – nová právní úprava se možná dotkne i vás
K 1. lednu 2012 jsem nastoupila do společnosti a smlouvu mám na dobu určitou do 31. 12. 2012, ve smlouvě nemám žádnou zkušební dobu, mám tam jen dvouměsíční výpovědní lhůtu. Jenže jsem se záhy dozvěděla, že společnost se v listopadu 2012 úplně zavře a všichni zaměstnanci dostanou výpověď. Zajímalo by mě, jestli budu mít nárok na nějaké odstupné nebo minimálně proplacení mzdy do konce roku, a to i tehdy, jestliže jsem zaměstnána na dobu určitou?

Nová právní úprava odstupného

Odstupné náleží zaměstnanci při skončení jeho pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou o rozvázání pracovního poměru, a to ze zákonem vymezených důvodů. K těm i nadále patří zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, jejich přemístění, či nadbytečnost zaměstnance vzhledem k organizační změně – takzvané organizační důvody, mezi které spadá i případ zavření vašeho zaměstnavatele.

Při rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů do konce roku 2011 zaměstnanci náleželo jednotné odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Novela zákoníku práce zavedla odstupňování výše odstupného, na které má zaměstnanec nárok, v návaznosti na dobu trvání jeho pracovního poměru, a to následovně:

• jestliže pracovní poměr trval méně než jeden rok, náleží zaměstnanci odstupné ve výši nejméně jednonásobku jeho průměrného výdělku
 • jestliže pracovní poměr trval alespoň jeden rok, ale méně než dva roky, náleží zaměstnanci odstupné ve výši nejméně dvojnásobku jeho průměrného výdělku,
 • jestliže pracovní poměr trval alespoň dva roky, náleží zaměstnanci odstupné ve výši nejméně trojnásobku jeho průměrného výdělku

Do délky trvání pracovního poměru se započítává i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud od jeho skončení do započetí nového neuběhlo více než šest měsíců. I při řetězení pracovních poměrů na dobu určitou u jednoho zaměstnavatele se tedy nárok zaměstnance na odstupné bude postupně zvyšovat.

Pokud jste nastoupila k zaměstnavateli k 1. lednu 2012, bude váš pracovní poměr v listopadu 2012 trvat méně než jeden rok a bude vám proto náležet odstupné ve výši jednoho průměrného měsíčního výdělku. Odstupné vám bude zaměstnavatel povinen vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu, pokud se s vámi nedohodne na uskutečnění výplaty přímo v den jeho skončení.

Kromě výše popsaných organizačních důvodů odstupné náleží zaměstnanci i v případě výpovědi nebo dohody z důvodu zdravotního stavu zaměstnance, který pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání není dále schopen vykonávat svoji práci. V této situaci má zaměstnanec i nadále právo na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku.

Odstupné a pracovní poměr na dobu určitou

Zákoník práce pro účely nároku na odstupné nerozlišuje mezi pracovním poměrem sjednaným na dobu určitou a na dobu neurčitou. Pracovní poměr na dobu určitou lze při splnění zákonem požadovaných podmínek rozvázat před uplynutím sjednané doby úplně stejnými způsoby jako pracovní poměr na dobu neurčitou. Jediný rozdíl spočívá v tom, že pracovní poměr na dobu určitou navíc skončí i uplynutím sjednané doby, pokud nedojde k jeho prodloužení.

Pokud tedy má váš pracovní poměr skončit uplynutím doby na konci prosince, ale ke zrušení vašeho zaměstnavatele dojde již v listopadu a zaměstnavatel vám v té souvislosti dá výpověď, budete mít nárok na odstupné ve výši jednoho průměrného měsíčního výdělku.

Odpovídali Barbora Kudrhalt Suchá a Tomáš Neuvirt z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků