Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit práci z domova?

Stále častěji se setkáváme s tím, že se zaměstnavatelé snaží svým zaměstnancům vyjít vstříc ohledně místa výkonu práce. Pokud není z povahy povolání nezbytné, aby byl zaměstnanec přítomen na pracovišti, umožňuje mu zaměstnavatel pracovat z domova – tzv. homeoffice. Může však zaměstnavatel zaměstnanci nařídit, aby pracoval z domova, i když s tím nesouhlasí?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit práci z domova?
Nadřízený nám v práci oznámil, že se na konci ledna bude u nás v kancelářích malovat a že proto bude kancelář asi na 3 dny uzavřena. Řekl nám tedy, že po tyto dny budeme pracovat z domova. Notebooky si můžeme vzít domů a připojení na internet prý dnes každý má, takže nám bude práci zadávat emailem. Může takto zaměstnavatel rozhodnout, i když pracovat z domu nechci?

Místo výkonu práce

Místo, kde můžete (musíte) konat práci pro vašeho zaměstnavatele, je sjednáno v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce. Místo výkonu práce však bývá často sjednáváno docela široce - hranicí obce, kraje, apod. (Praha, Plzeňský kraj,…). To ale neznamená, že byste musel pracovat kdekoli, kde vám zaměstnavatel řekne - ani ve vašem bytě, i když bydlíte v rámci sjednaného místa výkonu práce.

Práce vykonávaná pro zaměstnavatele v pracovním poměru je totiž v souladu se zákoníkem práce závislou prací. Závislou práci je ale možné konat jenom na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Výjimky jsou samozřejmě možné, pokud vám zaměstnavatel dá pokyn k plnění pracovního úkolu v rámci šířeji sjednaného místa výkonu práce, a to v případech, kdy je daný pracovní úkol možné a někdy nezbytné splnit na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele.

Zaměstnavatel vám tak může dát pokyn, abyste šli v rámci jednání na oběd do restaurace s obchodním partnerem, anebo opravit zákazníkovi zařízení. Stejně tak je možné, pokud jste se se zaměstnavatelem dohodl na možnosti vyslat vás na pracovní cesty, aby vás vyslal k plnění pracovního úkolu mimo sjednané místo výkonu práce, kde je nutné daný pracovní úkol vykonat.

Práce z domova, tzv. homeoffice

Abyste však mohl/musel pracovat z domova, bylo by nutné se s vaším zaměstnavatelem na této skutečnosti výslovně dohodnout.

Žádné další podrobnosti zákoník práce ohledně práce z domova nestanoví. I pro tuto práci tak platí všechna ustanovení zákoníku práce, včetně těch upravujících odpovědnost zaměstnavatele za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, odměňování, pracovní dobu a podmínky, že závislá práce je vykonávaná na náklady zaměstnavatele.

Jedinou výjimkou je situace, kdy zaměstnanec na základě dohodnutých podmínek vykonává pro zaměstnavatele práci mimo pracoviště zaměstnavatele, a dokonce v pracovní době, kterou si rozvrhuje sám. V takovém případě zákoník práce výslovně omezuje použití některých svých ustanovení.

Ve většině případů jsou však zaměstnanci i v rámci dohodnuté práce z domova povinni pracovat v zaměstnavatelem určené pracovní době, dle jeho pokynů, a plnit tak všechny své povinnosti a úkoly, jakoby pracovali na pracovišti zaměstnavatele.

Shrnutí

Pokud nesouhlasíte s tím, že byste měl pracovat z domova ve dnech, kdy bude mít váš zaměstnavatel zavřené své pracoviště, nemusíte se dohodnout se zaměstnavatelem na takové práci. Stejné pravidlo platí, pokud nemáte podmínky pro tuto práci (internet, apod.), ačkoli byste jinak s takovou prací souhlasil.

Pokud zaměstnavatel nezajistí jiné pracoviště v rámci sjednaného místa výkonu práce nebo vás nevyšle na pracovní cestu (pokud jste předem s vysíláním souhlasil), bude se v těchto dnech jednat o překážky v práci na straně zaměstnavatele. Po dobu těchto překážek nejste povinen konat práci a zaměstnavatel je povinen vyplatit vám náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Odpovídala Romana Náhlíková Kaletová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz. 
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků