Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Může požadovat exekutor náklady exekuce i po věřiteli? Jak je to s délkou exekučního řízení?

Bývalý zaměstnanec vám dluží peníze. Soudní spor je již úspěšně za vámi, po zaměstnanci-dlužníkovi jde exekutor. Myslíte, že máte vyhráno? Nemusí tomu tak být. Exekutor má totiž nárok na zaplacení svých výdajů i v případě, že je exekuce neúspěšná. K takové situaci může dojít, a to například kvůli nemajetnosti dlužníka. Je exekutor oprávněn žádat náhradu výdajů po vás? A jak dlouho může taková exekuce trvat?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Může požadovat exekutor náklady exekuce i po věřiteli? Jak je to s délkou exekučního řízení?
Bývalý zaměstnanec nám dluží peníze. Rádi bychom na něj podali exekuci. Pokud se nepodaří nic vymoci, budeme muset exekutorovi něco platit? Existuje nějaká lhůta, do kdy se musí exekuce dokončit?

Kdo hradí náklady exekuce?

Náklady exekuce by podle litery zákona měl platit zásadně dlužník. Skutečnost, že dlužník nemá majetek a exekucí tak nebylo nic vymoženo, nedává exekutorovi právo k tomu, aby požadoval po věřiteli odměnu za provedení neúspěšné exekuce.

Zvláštní pravidla platí pro hotové výdaje exekutora. Mezi ně patří například soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, výdaje za telefonické hovory, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie atd. Exekutorovi za ně náleží paušální částka ve výši 3 500 Kč (případně zvýšená o DPH). Pokud by exekutor vynaložil vyšší výdaje, bude je muset prokázat pomocí potvrzení, účtenek či úředních záznamů.

Tuto částku by pak exekutor mohl při zastavení exekuce pro nemajetnost požadovat po věřiteli. Judikatura Ústavního soudu však tuto možnost zúžila pouze na případy, kdy věřitel podá exekuční návrh i přesto, že měl a mohl vědět, že cesta k úspěchu (tedy vymožení dluhu) skrz exekuční řízení nepovede. Z praxe by tak mělo jít zejména o situace, kdy by věřitel znal neutěšené majetkové poměry dlužníka, a i přesto se rozhodl, že na něj podá exekuci, případně kdy by věřitel mohl tyto neutěšené poměry lehce zjistit například z veřejně dostupných údajů.

Lze odhadnout, jak dlouho bude exekuce trvat a existuje nějaká krajní lhůta, do kdy musí být částka vymožena?

Pevně daná lhůta, ve které musí být exekuční řízení provedeno a ukončeno, není stanovena. Nelze ani s jistotou odhadnout, jak dlouho bude exekuce trvat. Vždy záleží na konkrétní situaci a majetkových poměrech dlužníka, následně také na tom, jak složité bude vymožený majetek zpeněžit. Není neobvyklé, že exekuce trvá i několik let. Obecně však platí, že exekuční řízení bude zastaveno, pokud s tím souhlasí věřitel nebo pokud sám soud, který exekuci nařídil, shledá další průběh exekuce za neúčelný. O tom může soud rozhodnout i z vlastní iniciativy, třeba právě v případech dlouhodobé nemajetnosti dlužníka.

Shrnutí

Ačkoliv tedy šance, že budete exekutorovi při neúspěšné exekuci něco platit, není vysoká, je vždy vhodnější se s exekutorem předem domluvit, jak bude postupovat, pokud by exekuce nebyla úspěšná a nepodařilo se dlužnou částku vymoci. Stejně tak je vhodné podívat se do veřejně přístupných evidencí, zdali již není na vašeho dlužníka exekuce vedena. Předejdete tím zbytečnému sporu s exekutorem o náhradu výdajů spojených s exekucí. Lhůta, během níž musí exekuce skončit, stanovena není, a délka a průběh exekuce se vždy odvíjí podle majetku, který exekutor na úhradu dluhu zajistí a zpeněží.

Odpovídali Tomáš Sum a Jakub Kursa z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků