Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Mohu do práce se zbraní?

Někteří zaměstnanci se v práci dostávají do nebezpečných situací. Platí to například pro zaměstnance pracující jako ostraha objektů či osob. Mohou takoví zaměstnanci při výkonu práce nosit střelnou zbraň dle svého uvážení, nebo jim zaměstnavatel může nošení zbraní zakázat?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Mohu do práce se zbraní?
Může mi zaměstnavatel zakázat nosit zbraň v zaměstnání? Pracuji jako ochranka a jeden z objektů, na kterém pracuji, je autobusové nádraží, kde se vyskytují narkomani a další agresivní lidé. Zaměstnavatel mi ale zbraň pod hrozbou pokuty zakázal nosit. Má na to právo?

Nošení zbraně na veřejnosti

Nošením zbraně nebo střeliva se rozumí všechny způsoby nakládání se zbraní a střelivem, kdy zbraň není uchovávána na veřejně nepřístupném místě nebo není přenášena ve stavu vylučujícím její okamžité použití v uzavřeném obalu.

Zbraně a střelivo nesmí být podle platné právní úpravy nošeny viditelně na místech, kam má volný přístup veřejnost. Zákonná výjimka platí pouze pro příslušníky Policie ČR, příslušníky armády, obecní strážníky, zaměstnance České národní banky zajišťující ostrahu a dále na osoby, kterým byla udělena individuální výjimka Policií ČR. Všechny výjimky samozřejmě platí jen při plnění pracovních/služebních úkolů.

Zaměstnavatel je oprávněn regulovat nošení zbraně při práci nebo jejich vnášení na pracoviště.

Pro zaměstnance pracující u soukromých bezpečnostních agentur neplatí žádné zákonné výjimky. Mohla by na ně platit individuální výjimka, pokud by byla jejich zaměstnavateli ministerstvem vnitra udělena. V případě, že se tak nestalo, mohou nosit zbraň jen skrytě, samozřejmě za předpokladu, že jsou držiteli zbrojního průkazu.

Zbraň na pracovišti

Nošení zbraně do zaměstnání není specificky upraveno žádným právním předpisem. Zaměstnavatel však podle zákoníku práce udílí pokyny týkající se výkonu práce a stanoví základní pravidla chování na pracovišti a odpovídá za zajištění BOZP na svých pracovištích.

Za tímto účelem je povinen přijímat opatření k předcházení rizikům a k zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí.

V rámci uvedených opatření je zaměstnavatel oprávněn regulovat (zakázat/omezit) také nošení zbraně při práci nebo jejich vnášení na pracoviště. Toto se vztahuje nejen na střelné zbraně, ale také například na nože či jiné předměty, které je možné použít jako zbraň.

Zaměstnanec je povinen takováto pravidla plně dodržovat, jinak se vystavuje postihům ze strany zaměstnavatele, které mohou vést až k ukončení pracovního poměru.

Shrnutí případu

Zaměstnavatel vám může zakázat, abyste na pracovišti nosil zbraň, a to nejen pokud jde o střelné zbraně, ale i další předměty, které je možné jako zbraně použít, například nože. V případě, že byste tuto povinnost porušil, zaměstnavatel by z toho mohl vyvodit disciplinární důsledky. Pokutu však uložit nesmí.

V případě, že máte při výkonu práce obavy o vlastní zdraví a bezpečnost, doporučujeme se obrátit s těmito obavami na zaměstnavatele a požádat jej, abyste byl vybaven náležitými prostředky, kterými byste se mohl bránit případnému útoku.

Pokud by se jednalo o rizikovou práci a zaměstnavatel by vám odmítl vyjít vstříc, mohl byste i výkon práce odmítnout – zde bychom však doporučovali váš případ nejprve předem konkrétně zkonzultovat s právníkem.

Odpovídal Nataša Randlová a David Smolař z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků