Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Lze čerpat dovolenou mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou?

Při odchodu na mateřskou dovolenou často zaměstnankyně nemají z různých důvodů vyčerpanou veškerou svoji dovolenou. Většina zaměstnankyň ihned po skončení mateřské dovolené nastupuje na dovolenou rodičovskou a někdy bývají i několik let doma (zejména pokud mají dětí více). Co se však stane s jejich nevyčerpanou dovolenou?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Lze čerpat dovolenou mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou?
Požádala jsem zaměstnavatele, aby mi po skončení mateřské dovolené dal dovolenou, protože mi kamarádka řekla, že na to mám právo. Zaměstnavatel mi však vzkázal, že nařizování dovolené je výhradně na něm a že po mateřské buď mám nastoupit zpět do práce, anebo jít rovnou na rodičovskou. Placenou dovolenou mi prý rozhodně poskytovat nebude. Má v tomto zaměstnavatel pravdu?

Určování čerpání dovolené

Obecně platí, že dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, který o termínu dovolené rozhoduje samostatně. Z této zásady však existují výjimky. Jedna z nich se právě týká zaměstnankyně čerpající mateřskou dovolenou. Ta může požádat svého zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby její čerpání navazovalo bezprostředně na skončení mateřské dovolené. Zaměstnavatel má povinnost takové žádosti vždy vyhovět.

Krácení dovolené

Požádat o čerpání dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené a teprve následně nastoupit na rodičovskou dovolenou s sebou přináší pro zaměstnankyni výhodu, neboť tímto postupem zamezí, aby její dovolená byla následně krácena.

Pokud totiž zaměstnankyně v daném kalendářním roce odpracuje alespoň 60 dní, přičemž za výkon práce se pro tyto účely považuje i mateřská dovolená, má právo na dovolenou za kalendářní rok. Dovolenou za kalendářní rok však zaměstnavatel může krátit, zameškal-li zaměstnanec větší počet směn – v našem případě kvůli následné rodičovské dovolené.

Kdyby tedy zaměstnankyně nepožádala o čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, mohl by jí zaměstnavatel zkrátit dovolenou o 1/12 za prvních 100 neodpracovaných směn a o 1/12 za každých dalších 21 neodpracovaných směn.

Propadnutí dovolené

Jednou vzniklý nárok na dovolenou (vyjma krácení dovolené) nezaniká ani nepropadá. Ani když zaměstnankyně nepožádá o čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené, dovolená jí nezanikne. Tuto dovolenou bude moci čerpat, až se opět vrátí do práce. V případě, že se už do práce nevrátí, musí jí být zbývající dovolená při skončení pracovního poměru zaměstnavatelem proplacena.

Shrnutí

V případě, že jste zaměstnavatele požádala o čerpání dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na konec vaši mateřské dovolené, musí vám zaměstnavatel tuto dovolenou poskytnout – jedná se o výjimku z pravidla, že dovolenou určuje zaměstnavatel. Rozhodně lze doporučit, abyste tuto žádost učinila písemně, tak aby později nevznikl spor, zda a kdy jste o dovolenou požádala.

Odpovídal Michal Peškar z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků