Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Jak může ovlivnit dlouhodobá nemoc nárok na dovolenou

Někdy se stane, že je zaměstnanec dlouhou dobu na nemocenské. Jaký to má vliv na jeho nárok na dovolenou? Má na ni takový zaměstnanec právo ve stejném rozsahu, v jakém by mu náležela, pokud by dlouhodobě nemocný nebyl?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Jak může ovlivnit dlouhodobá nemoc nárok na dovolenou
Náš zaměstnanec přišel do práce poté, co byl v tomto roce 8 měsíců na nemocenské. Můžeme mu poměrně zkrátit nárok na dovolenou?

Nárok na dovolenou

Pokud je zaměstnanec zaměstnán u téhož zaměstnavatele po celý kalendářní rok a zároveň v daném roce odpracuje alespoň 60 dní, vznikne mu nárok na dovolenou za celý kalendářní rok ve výměře nejméně 4 týdnů. V případě, že zaměstnanec sice odpracuje 60 dní, ale do práce nastoupí nebo naopak skončí v průběhu kalendářního roku, bude mít nárok na poměrnou část této dovolené.

Za odpracovaný se pro účely výše uvedených výpočtů považuje takový den, ve kterém zaměstnanec fakticky odpracuje převážnou část směny, ale i některé dny, ve kterých zaměstnanec nepracuje. Jako výkon práce se totiž počítá mimo jiné doba, ve které zaměstnanec nepracuje pro některé překážky v práci (např. mateřská dovolená), nebo doba čerpání dovolené. Dočasná pracovní neschopnost se za výkon práce považuje jen tehdy, pokud je způsobena pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Krácení dovolené za kalendářní rok

Zákoník práce upravuje kromě nároku na dovolenou i její povinné krácení za zameškanou (neodpracovanou) směnu. Pokud jde o zameškanou směnu pro účely krácení dovolené, pak pro ni platí opačná pravidla než pro odpracovaný den. To znamená, že dočasná pracovní neschopnost se považuje za zameškanou dobu s výjimkou případu, kdy byla způsobena pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Pokud byl váš zaměstnanec dlouhodobě na "nemocenské" a tato "nemocenská" nebyla způsobena pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, pak musíte zaměstnanci dovolenou za kalendářní rok krátit podle následujících pravidel:

• za prvních 100 zameškaných směn musíte zaměstnanci zkrátit dovolenou o 1/12,
• za každých dalších celých 21 zameškaných směn zkrátíte zaměstnanci dovolenou vždy o 1/12.
Pokud však byl u vás daný zaměstnanec zaměstnán po celý kalendářní rok, musíte mu poskytnout dovolenou alespoň v délce 2 týdnů.

Dovolenou, na kterou vznikl zaměstnanci nárok v příslušném kalendářním roce, je možné krátit pouze z důvodů, které také vznikly v tomto roce. Ve vašem případě tedy krátíte dovolenou za tento kalendářní rok pouze za dobu, po kterou byl zaměstnanec na "nemocenské" v tomto kalendářním roce, a to i kdyby na ni nastoupil již v průběhu minulého roku.

Shrnutí

Pokud vašemu zaměstnanci vznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část a zároveň jeho dočasná pracovní neschopnost nebyla způsobena pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, musíte mu za dobu dočasné pracovní neschopnosti krátit dovolenou v souladu s výše uvedenými pravidly.

Odpovídal Ondřej Chlada z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků