Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli

Zákoník připouští, aby zaměstnavatel dočasně přidělil svého zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Mnozí zaměstnavatelé v praxi tímto způsobem řeší dočasný nedostatek zakázek. Jenže co to v takovém případě pro zaměstnance znamená, když začne pracovat pro jiného zaměstnavatele?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli
Firma má v současné době méně práce, a tak chce několik náhodně vybraných zaměstnanců převést do jiných firem s tím, že je po čase vezme zpět. Musí s tímto zaměstnanci souhlasit a musí se podepisovat nová smlouva? Kde máme jistotu, že nás vezme zaměstnavatel zpět?

Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli

Dočasné přidělení je institut, který umožňuje, aby si zaměstnavatelé mezi sebou dočasně „půjčili“ zaměstnance, kterého jeden aktuálně nepotřebuje a druhý jej naopak shání.

Není možné zaměstnance dočasně přidělit k jinému zaměstnavateli bez jeho souhlasu.

Tato úprava je výhodná jak pro zaměstnavatele, který v době, kdy nemá pro zaměstnance práci, mu nemusí poskytovat mzdu, tak i pro zaměstnance, kterému nehrozí ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost.

Dočasné přidělení je možné pouze na základě dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Není tedy možné zaměstnance dočasně přidělit k jinému zaměstnavateli bez jeho souhlasu. Dohoda o dočasném přidělení musí být písemná a je možné ji uzavřít nejdříve po uplynutí šesti měsíců od vzniku pracovního poměru.

V dohodě o dočasném přidělení musí být uveden zaměstnavatel, ke kterému se zaměstnanec přiděluje („přechodný zaměstnavatel“), a doba, po kterou bude dočasné přidělení trvat. Dále je třeba uvést den vzniku dočasného přidělení a druh a místo výkonu práce u přechodného zaměstnavatele.

Práva a povinnosti obou zaměstnavatelů

Po dobu dočasného přidělení je přechodný zaměstnavatel oprávněn přidělenému zaměstnanci přidělovat, organizovat, řídit a kontrolovat práci – to všechno jménem jeho původního zaměstnavatele. Přechodný zaměstnavatel je také povinen vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví přiděleného zaměstnance na svém pracovišti.

Během dočasného přidělení však zaměstnanec zůstává nadále v pracovním poměru s původním zaměstnavatelem. Přechodný zaměstnavatel proto nesmí vůči němu činit žádné právní úkony – například nesmí měnit pracovní smlouvu, upravovat výši mzdy stanovenou mzdovým výměrem, ale ani rozvázat pracovní poměr. Všechny takovéto úkony může činit pouze původní zaměstnavatel.

Ukončení dočasného přidělení

Dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Před uplynutím této doby může být ukončeno buď písemnou dohodou zaměstnance a původního zaměstnavatele, nebo písemnou výpovědí dohody o dočasném přidělení s 15denní výpovědní dobou.

Po ukončení dočasného přidělení se zaměstnanec vrací zpět k „původnímu“ zaměstnavateli na své původní pracovní místo a „původní“ zaměstnavatel mu musí začít přidělovat práci podle jeho pracovní smlouvy.

Shrnutí případu

Zaměstnavatel vás nemůže dočasně převést k jinému zaměstnavateli jednostranně, ale pouze s vaším souhlasem na základě smlouvy o dočasném přidělení. Dočasného přidělení však není potřeba se bát, nemá totiž žádný vliv na trvání vašeho pracovního poměru a po jeho skončení je zaměstnavatel povinen opět začít přidělovat původní práci podle pracovní smlouvy.

Odpovídal Tomáš Neuvirt z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků