Hlavní obsah
Motivuj lidi, nabádá nápis na tabuli, který jako kategorický imperativ zdobí pracoviště mnoha českých i zahraničních firem. Foto: Profimedia.cz

Hlavním nástrojem řízení je motivace

Motivace patří ke klíčovým nástrojům řízení firem. Je zvyklostí, že finanční odměna za práci se u zaměstnanců firmy, počínaje jejími nejvyššími manažery a konče zaměstnanci na nejnižších příčkách firemní hierarchie, skládá ze základní složky mzdy, tzv. základního platu a z motivační složky, tzv. pohyblivé části, která je vyplácena v závislosti na míře, s jakou jsou plněny stanovené úkoly firmy.

Motivuj lidi, nabádá nápis na tabuli, který jako kategorický imperativ zdobí pracoviště mnoha českých i zahraničních firem. Foto: Profimedia.cz
Hlavním nástrojem řízení je motivace

Motivace ve firmě má být plošná, tzn., že každý zaměstnanec je motivován, a to podle zásady, že čím je vyšší postavení zaměstnance ve firemní hierarchii, tím je podíl motivační složky k jeho základnímu platu procentuálně vyšší. To proto, že nejvyšší manažeři firmy mají objektivně největší vliv na to, zda firma prosperuje a přináší svým majitelům očekávané či dokonce nadstandardní zhodnocování jejich investice. A naopak, když firma své záměry a očekávání akcionářů neplní, je nejvíce postižen právě management.

Je vždy třeba hledat lepší a efektivnější řešení a tudíž motivovat zaměstnance, aby o své práci přemýšleli

Proč je motivace považována za klíčový nástroj řízení firem? Důvody jsou v zásadě dva.
Tím prvním je zainteresovanost na výsledcích firmy. Majitelé firmy mají určité záměry a očekávání, pokud jde o návratnost jejich investice. A na splnění těchto záměrů, transformovaných do úkolů firmy, zainteresují podle principu zásluhovosti své zaměstnance.


Antonín Jakubše

Řadu lidí totiž uspokojuje samotný fakt, že mají práci. Proto potřebují motivaci, která jim nabízí vedle pevné mzdy i odměnu za to, že stanovené úkoly splní nebo dokonce pomohou svojí prací překročit. Pak profitují oba – firma i zaměstnanec.

Druhým důvodem je podpora iniciativy zaměstnanců. V zavedených firmách je většina pracovních postupů standardizovaná, tedy pevně daná. To ale neznamená, že se věci nedají vylepšovat. Je vždy třeba hledat lepší a efektivnější řešení a tudíž motivovat zaměstnance, aby o své práci přemýšleli a hledali efektivnější postupy, jak se dobrat cíle.

Správně motivovat management

Nejsložitější bývá správně nastavit motivaci pro nejvyšší manažery společnosti, protože právě oni mají svými rozhodnutími největší vliv na celkový úspěch nebo neúspěch firmy. Pravdou je, že se zatím nepodařilo najít model motivace, který by fungoval optimálně a spravedlivě, což platí globálně.

Za lídra ve vymýšlení různých motivačních systémů pro top management bývají považovány USA, odkud se tyto modely rychle šíří do dalších zemí. Obecně platí, že motivace pro nejvyšší manažery by měla podporovat jejich snahu o zhodnocování investice majitelů a naplňování dalších dlouhodobých cílů společnosti.

Pět principů motivace

Má-li motivaci plnit svou roli v řízení firmy, měla by respektovat následující principy:

Motivaci nastavuje ten, kdo daného zaměstnance případně tým zaměstnanců řídí, nebo kontroluje;
motivační systém pro nejvyšší manažery firmy by měl nastavovat člověk s vlastními zkušenostmi z nejvyšších manažerských postů, který je schopen vidět nebo předvídat všechna možná rizika;
motivace pro nižší manažery a pro řadové pracovníky musí zainteresovat tyto zaměstnance na plnění zadaných úkolů v horizontu, který jsou schopni svojí prací ovlivnit, což je obvykle kalendářní měsíc, čtvrtletí a účetní rok;
aby motivace pro zaměstnance, bez rozdílu zastávané pracovní pozice, byla funkční, musí být zadávané úkoly i jejich hodnocení srozumitelné, pokud možno jednoduše měřitelné a vyhodnotitelné, což vyloučí či minimalizuje nedorozumění, pocity křivdy a nespravedlnosti;
a konečně ten, kdo motivaci nastavuje, musí mít pravomoc kontrolovat plnění zadaných úkolů, včetně způsobů, jakými jsou tyto úkoly plněny a rovněž toho, zda přijatá řešení skutečně směřují ku prospěchu firmy.

Zabránit zneužití pravomoci

Pouze naplněním uvedených principů lze zabránit tomu, aby management anebo další zaměstnanci zneužívali firemní mechanismy k tomu, že dosáhnou na svou motivační složku mzdy v maximálním možném rozsahu, aniž by záměry a očekávání majitelů a investorů byly naplněny.

DESATERO ÚSPĚŠNÉ FIRMY (10)

Autorem seriálu je manažer, který v posledních dvaceti letech pracoval ve vedení soukromých i státem vlastněných firem, mj. jako prezident ČSA (1994–1999) a AERO Vodochody (2001–2005) – obě společnosti vyvedl z několikaletých finančních ztrát k ziskům v řádu stovek miliónů korun. Má bohaté manažerské zkušenosti z působení ve společnostech se zahraniční účastí a sám několik let v zahraničí pracoval.

Existuje totiž řada triků, kterými si zejména vysocí manažeři ve státem vlastněných společnostech, pokud nejsou morálně pevní a konzistentní, mohou pro sebe maximální bonusy zajistit a pak dříve či později dochází k řadě nemilých překvapení, především na straně těch, kdo firmu vlastní nebo zájmy vlastníka zastupují.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků