Hlavní obsah
K nejvyužívanějším kompetencím patří schopnost pracovat v týmu a komunikační dovednosti. Foto: Profimedia.cz

Firmy vyžadují týmovou práci a komunikaci

Mladí lidé bez praxe hledají v současné době práci daleko hůře než ti, kteří již mají nějaké pracovní zkušenosti. Zajímavé je, že absolventi ve svých prvních zaměstnáních uplatňují spíše „měkké“, interpersonální dovednosti, ty odborné nehodnotí jako nejdůležitější.

K nejvyužívanějším kompetencím patří schopnost pracovat v týmu a komunikační dovednosti. Foto: Profimedia.cz
Firmy vyžadují týmovou práci a komunikaci

Podle posledních údajů je v Evropské unii evidováno více než pět miliónů nezaměstnaných mladých lidí do pětadvaceti let. V porovnání s celkovou mírou nezaměstnanosti (souhrn za všechny věkové kategorie) v EU byla míra nezaměstnanosti mladých ve 3. čtvrtletí roku 2012 více než dvojnásobná – podle údajů Eurostatu dosáhla v zemích EU průměru 22,6 %.

Mladí mají trojnásobnou nezaměstnanost

Situace v České republice je přitom velmi podobná – celková míra nezaměstnanosti měřená podle metodiky Eurostatu oscilovala v jednotlivých čtvrtletích roku 2012 kolem 7 %, míra nezaměstnanosti mladých do 25 let se pohybovala okolo 19 %, je tedy téměř trojnásobná.

„Budoucí absolventy je potřeba s problematikou trhu práce seznamovat už při studiu a vybavit je vedle odborných znalostí oboru také informacemi a dovednostmi směřujícími k úspěšnému uplatnění na pracovním trhu, “ upozorňují Jiří Vojtěch a Daniela Chamoutová, autoři publikace „Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce v Evropské unii – 2012/13“.

Důraz na „měkké“ dovednosti

V této souvislosti je zajímavým zjištěním, že absolventi středních škol ve svém prvním zaměstnání nejvíce využívají tzv. soft skills neboli měkké dovednosti.

„Potvrzuje se skutečnost, že význam těchto komplexních a poměrně obtížně měřitelných dovedností stoupá. K nejvíce využívaným klíčovým kompetencím patří schopnost pracovat v týmu, řešit problémy a komunikační dovednosti,“ přibližuje ing. Jana Trhlíková závěry z dotazníkového šetření mezi absolventy škol, které jsou zpracovány v publikaci „Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce“, a dodává:

Komunikace se žádá i od učňů

„Překvapivé je, že tyto kompetence ve stejné nebo dokonce mírně vyšší míře využili i absolventi učebních oborů. Zdá se, že trend většího důrazu na tzv. měkké dovednosti se nevztahuje jen na maturitní a terciární vzdělávání, ale i na učební obory.“
Absolventi středních škol odpovídali na otázku: Jak jste využil dovednosti získané na střední škole ve svém prvním zaměstnání?

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků