Hlavní obsah
Chybějící příležitosti pro zaměstnání na částečný úvazek přispívají k delší mateřské dovolené. Foto: Profimedia.cz

České firmy neumějí využít potenciálu žen

Vzhledem k demografickým změnám a požadavkům oborů náročných na služby a vědomosti budou evropské firmy čelit v příští dekádě výraznému nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. Propast mezi poptávkou a nabídkou by mohly firmy zaplnit plnějším využitím talentu žen. K tomu je ovšem zapotřebí zajistit rovnost příležitostí, což české firmy v současnosti neumějí.

Chybějící příležitosti pro zaměstnání na částečný úvazek přispívají k delší mateřské dovolené. Foto: Profimedia.cz
České firmy neumějí využít potenciálu žen

Vyplývá to ze závěrů semináře, který v rámci iniciativy „Rovnost se vyplácí“ uspořádala společnost Roland Berger Consultants celkem ve čtyřiatřiceti zemích, mimo jiné i v České republice.

Rozdíl v odměňování mužů a žen je v České republice nejvyšší v rámci zkoumaných zemí

Devětačtyřicet účastníků českého semináře z řad HR manažerů velkých mezinárodních a českých firem, odborů a zaměstnavatelských organizací se shodlo na několika klíčových závěrech:

Pro většinu českých firem a společnost jako celek v současnosti rovnost pohlaví není předmětem diskuse. Zároveň je ale patrné, že toto téma je námětem pozornosti větších firem působících na českém trhu.
Chybějící příležitosti pro zaměstnání na částečný úvazek přispívají k delší mateřské dovolené, což ženám znesnadňuje návrat a opětovnou integraci na pracovním trhu.
Moderní zaměstnanecké modely, jako sdílení pracovních rolí, nejsou v Česku ještě běžnou praxí a bude třeba je integrovat do organizačních struktur.

V průběhu semináře se ukázaly i některé další rozdíly v rovnosti pohlaví mezi Českou republikou a Evropskou unií jako celkem.

Největší platové rozdíly

Účast žen na trhu práce v ČR dosahuje 57,2 %, což se blíží průměru EU (58,5 %). Prakticky totožné je i množství žen aktivně hledajících práci (8 %) ve srovnání s průměrem EU (9,8 %). Nicméně rozdíl v odměňování mužů a žen je v České republice nejvyšší v rámci zkoumaných zemí a v posledních letech se ještě zvyšoval. V roce 2010 u nás dosáhl platový rozdíl 25,5 %, proti 16,4 % v EU.

Na chvostu jsme i v částečných úvazcích

V České republice pracuje na částečný úvazek 8,8 % žen, což je výrazně méně, než je průměr EU (31,6 %). Průměrná délka částečného úvazku – 22 hodin týdně – zhruba odpovídá průměru EU (20 hodin).

Zaostáváme i ve vzdělání. Vysokoškolské vzdělání českých žen vzrostlo na 16 %, ale stále zaostává za průměrem EU, který je 24,8 %. Nepoměrné zastoupení mužů a žen v různých oborech je v ČR výrazné, stejně jako v zemích EU. Je proto nutné motivovat studenty, aby si volili genderově netypické obory.

Mateřská ano, otcovská ne

Tradiční role žen zaměřená především na péči o domácnost se odráží i v české legislativě týkající se rodičovské dovolené. Mateřská dovolená je v legislativě řešena velice obsáhle, nárok na otcovskou dovolenou však není dosud zákonem upraven. Řada studií také ukazuje, že ženy s malými dětmi často z trhu práce odcházejí – alespoň na první tři roky po porodu a při snaze o návrat do zaměstnání čelí značným překážkám.

Matky s malými dětmi nepracují

Zaměstnanost žen s dětmi do šesti let dosahuje v České republice pouze 35,8 %, což je druhá nejnižší hodnota v EU (průměr zemí EU je 59,7 %). Způsob, jak zvýšit počet žen vracejících se po mateřské dovolené do zaměstnání, je udržovat s nimi kontakt celou dobu trvání rodičovské dovolené a poskytovat asistenci při návratu.

„Rovnost se vyplácí“ je projekt iniciovaný Evropskou komisí, jehož vedením byla pověřena společnost Roland Berger Strategy Consultants. Pokrývá všech 28 zemí Evropské unie, dále Turecko, Makedonskou republiku, Srbsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko, tedy celkem 34 zemí.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků