S manželem jsme se domluvili, že bude nejvýhodnější, když se po mateřské co nejdříve vrátím do práce a s dítětem zůstane doma on. Pořád ale kojím a řešíme, zda bude možné, aby mi dítě do práce vozil ke kojení, nebo budu muset v práci mléko odsávat a krmit dítě mlékem odstříkaným. Má zaměstnavatel povinnost mi v tomto ohledu vyjít vstříc?

Přestávka ke kojení

Protože matky většinou využívají možnost zůstat s dítětem doma a využít tak rodičovské dovolené, není institut „přestávky ke kojení“ příliš často využíván. Je tomu tak ale i z toho důvodu, že mnoho matek o této možnosti ani neví. Ke vzniku nároku na tuto přestávku přitom postačí skutečnost, že matka dítě kojí a že její dítě není starší než jeden rok a tři měsíce.

Proto doporučujeme, aby žena svého zaměstnavatele včas písemně informovala o svém záměru využívat přestávky ke kojení a za tím účelem se s ním domluvila na časovém rozvrhu, kdy budou využívány. Zaměstnavatel je pak povinen tyto přestávky kojícím ženám poskytnout.

Délka přestávky a její využití

Přestávka ke kojení se poskytuje vždy v délce 30 minut. Jde navíc o přestávku placenou. Poskytuje se za ni náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku a započítává se do pracovní doby. Nemusí být vždy nutně využita k fyzickému kontaktu s dítětem, ale je možné ji využít k odstřikování mléka za účelem pozdějšího krmení dítěte.

Počet přestávek

Pokud kojící žena pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu (tj. typicky 40 hodin týdně, v některých případech 38,75 nebo 37,5 hodin týdně), má nárok na 2 přestávky ke kojení za každou odpracovanou směnu, a to až do jednoho roku věku dítěte. Od jednoho roku věku dítěte pak má po další tři měsíce nárok na jednu přestávku za každou odpracovanou směnu.

Pokud má kojící žena sjednánu kratší pracovní dobu a pracuje:

  • alespoň polovinu stanovené týdenní pracovní doby, má nárok na jednu přestávku na kojení za každou odpracovanou směnu, ovšem pouze do jednoho roku věku dítěte;
  • méně než polovinu stanovené týdenní pracovní doby, nárok na přestávku ke kojení nemá.

Shrnutí vašeho případu

Protože přestávky ke kojení nejsou až tak známým institutem, mohlo by se stát, že se s ním váš zaměstnavatel nesetkal a bude mít k jejich poskytnutí odmítavý postoj. Bude proto vhodné s ním celou záležitost před vaším návratem do práce probrat, o tyto přestávky požádat a domluvit se na časových možnostech kojení.

Odpovídala Gabriela Píková z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.