K účasti v soutěži stačí žákům natočit několikaminutové video, které bude zábavnou formou vysvětlovat fyzikální zákonitosti, a umístit ho na stránky soutěže. Video mohou natočit samostatně nebo v týmu s maximálně dvěma dalšími kamarády, pomoci mohou i učitelé.

Vítězové získají tablety

Veřejnost vybere on-line hlasováním nejlepší experimenty, jejichž autoři získají pro celou svou třídu vstupenky do centra světa techniky, např. Techmanie v Plzni nebo IQ parku v Liberci, a sami se mohou zúčastnit exkurze do vybraného provozu Skupiny ČEZ.

Vítězové, jejichž videa označí za nejlepší odborná porota, získají za své zdařilé experimenty tablety. Všechna videa navíc na webu zůstávají, takže učitelé jimi mohou zpestřit výuku. Pokusy jsou totiž přehledně rozděleny do kategorií, které jsou v souladu s učebními osnovami.

Fyziky se netřeba bát

„Naším cílem je ukázat mladým lidem, že fyzika ani další technické obory nejsou postrachem, ale naopak mohou být zábavou. Atraktivní forma objevování fyziky prostřednictvím experimentů se osvědčila, věříme proto, že žáci a studenti budou v objevování přírodních jevů pokračovat i v budoucnu. Budeme rádi, když si někteří z nich tyto obory oblíbí a za pár let se třeba stanou našimi zaměstnanci,“ říká Pavel Puff, manažer Útvaru strategický nábor Skupiny ČEZ.

Poptávka po absolventech technických oborů

Rozvoj projektu zajišťuje společnost LMC, která provozuje i portál Jobs.cz a má přehled o zaměstnanosti v republice. „Na našem trhu je dlouhodobě velmi silná poptávka po schopných absolventech náročných oborů s technickým a přírodovědným zaměřením. Mladých lidí, kteří se tímto směrem v životě vydávají, je stále nedostatek. Popularizace a zatraktivnění výuky fyziky to mohou změnit, proto se na tomto projektu velmi rádi podílíme,“ říká zástupce společnosti LMC Tomáš Dombrovský.