Zájem českých občanů o zaměstnání v zahraničí za poslední rok pozvolna vzrostl. Z uživatelů registrovaných na pracovním portálu Jobs.cz sleduje v současnosti volné pozice mimo ČR cca 7,5 % poptávajících, přičemž před rokem to bylo 7 %.

Nejžádanějšími zeměmi jsou Slovensko s bezmála třetinovým podílem, dále Německo, Velká Británie a Severní Irsko, RakouskoŠpanělsko.

Pro Čechy je nejsnazší Slovensko

Dlouhodobě stabilní obliba Slovenska je dána především téměř neexistující jazykovou bariérou pro většinu Čechů, což je důležité zejména v případě zaměstnání stabilnějšího charakteru, ne už tak u sezónních prací.

„Zatímco zájem o práci v ostatních sledovaných zemích se meziročně zvýšil v průměru o zhruba 30 %, v případě Německa a Rakouska počet zájemců vzrostl o více než 60 %. U Slovenska byl naopak v uplynulém roce růst zájmu nejpomalejší z deseti nejžádanějších zemí – pouze o 12,5 %,“ uvedl Ondřej Mysliveček, analytik společnosti LMC.

Němci zvyšují nabídku

Počet volných pozic vystavených na pracovních portálech pro Německo dlouhodobě pozvolna roste. S plným otevřením německého pracovního trhu pro české občany od 1. května 2011 došlo k meziměsíčnímu skokovému zvýšení počtu vystavených nabídek o 40 %.

V případě Rakouska je počet pracovních nabídek dlouhodobě ustálený. Na obou zmíněných trzích je patrný zájem především o kvalifikované zaměstnance v oblasti informačních technologií, například vývojáře, analytiky či projektové manažery.

Zvýšila se také poptávka po lidech v oboru strojírenství (CAD konstruktér, konstruktér) a v posledních měsících dochází k nárůstu počtu vypsaných nabídek pro lékaře, ošetřovatele a pečovatele.