Hlavní obsah
Ostrava 3.11.2016 Výtvarné centrum Chagall. Výstava Česká krajina. František Kaván: Od Štěpánovic, Stanislav Lolek: Na pastvě Foto: Josef Zajíc

Co umí vaše PC 30/2004 - Zmenšete velikost souborů komprimací

Komprimace, neboli česky zabalení souborů, používáme tehdy, chceme-li zmenšit velikost souborů na disku či přenositelném médiu, či potřebujeme-li více souborů poslat e-mailem a nebo pokud potřebujeme zašifrovat a ochránit data před cizími osobami. Podívejme se jak na to...

Ostrava 3.11.2016 Výtvarné centrum Chagall. Výstava Česká krajina. František Kaván: Od Štěpánovic, Stanislav Lolek: Na pastvě Foto: Josef Zajíc
Co umí vaše PC 30/2004 - Zmenšete velikost souborů komprimací

Nejprve je nutné stáhnout komprimační program. Nejznámější je WinZip a WinRar. Podrobněji se dnes podíváme na WinRar,  což je 32-bitová Windows verze archivátoru RAR - výkonného nástroje, který umožňuje vytvářet, spravovat a provádět jiné operace s archivními soubory. Existuje několik verzí RARu, pro několik operačních systémů: Windows, Linux, FreeBSD, DOS, OS/2 a MacOS X. WinRar je nyní  ke stažení v české verzi 3.30 a jedná se o 40denní zkušební kopii.

Co to WinRar poskytuje?

 • Kompletní podporu archivů RAR a ZIP
 • Vysoce výkonný originální kompresní algoritmus
 • Speciální algoritmy, optimalizované pro kompresi textových, audio- a grafických dat a 32- a 64-bitových spustitelných souborů na platformě Intel.
 • Grafické uživatelské rozhraní včetně funkcí drag-and-drop a průvodců pro základní operace
 • Rozhraní z příkazového řádku
 • Správa jiných než RAR archivů (CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR a ISO)
 • Solid kompresi, která může zvýšit kompresní poměr o 10% - 50% oproti běžným kompresním metodám, zvláště při kompresi velkého množství malých, podobných souborů
 • Dělené archivy
 • Vytváření samorozbalovacích (SFX) archivů - i dělených - s použitím základních nebo volitelných SFX modulů
 • Opravu fyzicky poškozených archivů
 • Záchranné segmenty umožňující obnovit poškozenou či chybějící část děleného archivu
 • Podporu znaků Unicode ve jménech souborů
 • Jiné obslužné funkce, například šifrování archivů, komentáře, zaznamenávání chyb atd.

Přidejte soubory do archivu

Nejdříve musíte spustit WinRAR. Dvakrát klikněte nebo stiskněte Enter na ikoně WinRARu. Můžete jej také spustit z Windows - "Nabídka Start" - "Programy" - "WinRAR" - položka "WinRAR".

Jakmile je WinRAR spuštěn, zobrazí seznam souborů a složek, obsažených v aktuální složce. Musíte přejít do složky, obsahující soubory, které si přejete archivovat. Ke změně aktuálního disku můžete použít klávesovou zkratku Ctrl+D, seznam disků pod nástrojovou lištou nebo kliknout na malou ikonu disku v levém dolním rohu okna. Stisknutím Backspace, Ctrl+PageUp, malé ikony "Nahoru" pod nástrojovou lištou nebo volbou složky ".." se dostanete do složky nadřazené. Vstoupit do jakéhokoliv jiné složky můžete stisknutím Enter, Ctrl+PgDn nebo dvojklikem na jeho jméně. Stisknutím Ctrl+\ přejdete do kořenové složky aktuálního disku.

Jste-li nastaveni ve složce s požadovanými soubory, vyberte soubory a složky, které budete archivovat. To můžete provést použitím Shift + kláves šipek nebo myší jako v Průzkumníku nebo jiných aplikacích Windows. Ve WinRARu lze také vybírat soubory mezerníkem či klávesou Ins. Klávesy "Šedé +" a "Šedé -" na numerické klávesnici Vám umožní vybírat skupiny souborů použitím masek.

Máte-li vybrán jeden či více souborů, klikněte na tlačítko Přidat v horní části okna WinRARu, stiskněte Alt+A nebo zvolte příkaz "Přidat soubory do archivu" z 
menu Příkazy. V dialogovém okně zadejte jméno cílového archivu (případně ponechejte jméno, nabízené WinRARem), zvolte formát vytvářeného archivu (RAR nebo ZIP), úroveň komprese, velikost dílů archivu a jiné parametry. Tento dialog je detailně popsán v kapitole Dialog Jméno a parametry archivu. Po zvolení p
ožadovaných parametrů stiskněte tlačítko OK k vytvoření archivu.

Během procesu archivace bude zobrazeno okno, zobrazující jeho průběh a stav. Přejete-li si proces přerušit, stiskněte tlačítko "Zrušit". Můžete také stisknout tlačítko "Na pozadí", které minimalizuje WinRAR do panelu programů. Po dokončení archivace toto okno zmizí a v seznamu souborů bude vybrán nově vytvořený archiv.
Lze také přidávat soubory do již vytvořeného RAR archivu funkcí drag-and-drop (táhni a pusť). V okně WinRARu zvolte požadovaný archiv, vstupte do něj stisknutím Enter nebo dvojklikem. WinRAR archiv načte a zobrazí jeho obsah. Nyní jednoduše přidejte soubory přetažením na okno WinRARu z jiného programu.

Pokud jste při instalaci WinRARu nevypnuli volbu "Integrovat WinRAR do Windows", můžete archivovat soubory přímo v prostředí Windows. V Průzkumníku či na Ploše vyberte soubory, které chcete komprimovat, stiskněte na těchto souborech pravé tlačítko myši a zvolte "Přidat do archivu...". Zadejte jméno cílového archivu nebo ponechejte nabízené jméno. Dále můžete volit formát vytvářeného archivu (RAR nebo ZIP), úroveň komprese, velikost dílů archivu a jiné parametry archivace. tento dialog je detailně popsán v kapitole Dialog Jméno a parametry archivu. Po skončení voleb stiskněte tlačítko OK. Pokud jste při zadávání jména archivu nezadali i cestu, bude výsledný archiv vytvořen ve stejné složce jako archivované soubory.

Můžete také zvolit příkaz "Přidat do ", který přidá soubory do archivu uvedeného jména bez dalších dotazů. V tomto případě budou použita nastavení, uvedená v implicitním profilu komprese.

Pozor - pokud je zapnuta volba "Kaskádová kontextová menu" v dialogu nastavení Integrace, musíte v menu otevřít položku "WinRAR", abyste se dostali k výše uvedeným příkazům. Jinak se tyto příkazy nacházejí v základní úrovni kontextového menu.

Další možná metoda je přetáhnout ikony souborů na ikonu existujícího archivu. Přetažené soubory budou přidány do tohoto archivu.

Extrahujte soubory z archivu

Chcete-li extrahovat soubor v grafickém prostředí WinRARu, musíte nejdříve otevřít příslušný archiv ve WinRARu. To lze provést jedním z několika způsobů:

 • dvojklikem nebo stisknutím Enter na jméně archivu v prostředí Windows (Průzkumník nebo Plocha). Pokud byl WinRAR během instalace asociován s archivy (implicitní volba), archiv se otevře ve WinRARu. WinRAR můžete s archivy asociovat i po instalaci prostřednictvím dialogu nastavení Integrace
 • dvojklikem nebo stisknutím Enter na jméně archivu v okně WinRARu
 • přetažením archivu na ikonu nebo okno WinRARu. Předtím než toto provedete, ujistěte se, že ve WinRARu není otevřen jiný archiv, jinak bude přetažený archiv přidán do právě otevřeného archivu
 • spuštěním WinRARu z příkazového řádku s jedním parametrem - jménem archivu

Jakmile je archiv otevřen ve WinRARu, je zobrazen jeho obsah. Vyberte soubory a složky, které mají být extrahovány. Vybírat lze použitím Shift + klávesy šipek nebo Shift + levé tlačítko myši, stejně jako v Průzkumníku a jiných programech ve Windows. Také ve WinRARu je možné vybírat soubory použitím klávesy Ins nebo mezerníku. Klávesy "Šedé +" a " Šedé -" na numerické klávesnici umožňují výběr skupin souborů použitím masek.

Jestliže máte vybrán jeden či více souborů, klikněte na tlačítko "Extrahovat do" v horní části okna WinRARu nebo stiskněte Alt+E, v dialogovém okně zadejte cílovou cestu a stiskněte OK. Tento dialog také poskytuje několik dalších voleb (viz dialog Cíl a volby extrakce).

Během procesu extrakce bude zobrazeno okno, zobrazující průběh a stav operace. Přejete-li si přerušit proces extrakce, stiskněte tlačítko "Zrušit" v okně průběhu operace. Můžete také stisknout tlačítko "Na pozadí", které minimalizuje WinRAR do panelu programů. Po dokončení extrakce se WinRAR navrátí do grafického rozhraní, pokud došlo během operace k chybám, zobrazí se okno diagnostických zpráv.

Pokud jste při instalaci WinRARu nevypnuli volbu "Integrovat WinRAR do Windows", můžete extrahovat soubory přímo v prostředí Windows. Stiskněte pravé tlačítko myši na ikoně archivu, zvolte příkaz "Extrahovat soubory...", zadejte cílovou složku v dialogovém okně a stiskněte tlačítko "OK". Dialog také poskytuje několik dalších voleb (viz Dialog Cíl a volby extrakce pro další informace).

Můžete také zvolit příkaz "Extrahovat do " k extrakci souborů do uvedené složky bez dalších dotazů, nebo "Extrahovat zde" pro extrakci souborů do aktuální složky.

Pozor - pokud je zapnuta volba "Kaskádová kontextová menu" v dialogu nastavení Integrace, musíte v menu otevřít položku "WinRAR", abyste se dostali k výše uvedeným příkazům. Jinak se tyto příkazy nacházejí v základní úrovni kontextového menu.

Další možná metoda je přetáhnout jeden či více archivů pravým tlačítkem myši do cílové složky a v kontextovém menu, které se zobrazí, zvolit "Extrahovat zde".

Jak posílat dotaz?

Své dotazy můžete zasílat e-mailovou zpávou na adresu mar.betka@wo.cz s tím, že do předmětu této zprávy je NUTNÉ uvést slovo PORADNA. Popřípadě stačí kliknout na nadpis PORADNA, který je v každém díle, a adresa i předmět se vám vyplní sám.

Jak odpovědět na dotaz?

Stačí, pokud kliknete na nezodpovězený dotaz, tím se spustí váš poštovní program a vy budete moci zaslat odpověď na daný problém. Pokud nemáte nastaveného poštovního klienta, odpovědi můžete zasílat na e-mailovou adresu mar.betka@wo.cz, přičemž do předmětu zprávy, prosím, uveďte vždy Poradna - Odpověď xx (kde xx je číslo dotazu). Pokud bude vaše rada řešit aktuální problém čtenáře, bude po zpracování zařazena jako Vyjádření. Pokud již byl dotaz zařazen v dalším díle do kategorie zodpovězené dotazy a vy přesto chcete zaslat další doplňující radu, můžete. Ale učiňte tak již na adresu daného tazatele, která je u každého zodpovězeného dotazu uvedena.

Zodpovězené dotazy

Dobrý den,

na nový počítač jsem si nainstalovala W2000 Professional. Je to výborné, ale nemohu spustit některé starší hry (např. DUKE). Spuštění hry jakoby proběhne, ale bez nějakého hlášení okamžitě skončí. Prý na to existuje nějaký doplněk, service pack nebo něco podobného, ale kde je ke stažení nebo ke koupení. Nebo v čem je chyba? Syn mi neustále vyčítá, že si kvůli mému novému počítači nemůže hrát své staré oblíbené hry. Děkuji

Vyjádření:R. Jareš: "Spouštění starších DOSových her na nových operačních systémech je občas problém. Zkuste použít program DOSBox (http://dosbox.sourceforge.net), který emuluje starý DOS."

Dobry den

Lze nejak obejit pri startu pocitace potreba klavesnice? (UVAHA: bude - li nekolik pocitacu propojeno do site, a budu-li chtit jen z jednoho PC posilat prikazy ostatnim, pak za normalni situlace bych potreboval ke kazdemu PC klavesnici zvlast. Existuje nejaka jina moznost jak jednotlivym pc vnutit predstavu, ze klavesnici nepotrebuji?)

Predem dekuji za odpoved,

Martin

Vyjádření: Ing. Emil Maskovský: "V biosu počítače (po zapnutí počítače mačkejte klávesu Del [obvykle, u některých počítačů to může být i jinak] než se dostanete do Biosu) nastavte položku "Halt On" (každý bios to může mít jinde, většinou hned někde na první obrazovce) - často tam bývá "Halt On: All Errors", nastavte "Halt On: All, But Keyboard" nebo něco v tomhle smyslu (může se to u různých biosů lišit) - počítač pak po startu s nepřipojenou klávesnicí normálně naběhne a neskončí s hláškou "No keyboard present: Press F1 to continue" :-D či podobnou."

Dobrý den,

mám Windows XP Professional. Po usnutí počítače (režim spánku ) se tento již neprobudí, pomůže jen vypnutí. Nemůže to být chyba softwaru?

Díky za pomoc. Karel Čampulka.

Vyjádření: Milan Beneš: "Dobrý den, zkuste aktualizovat ovladače hardwaru, je lepší upřednostnit ty s Microsoft certifikací. Další možností je aktualizovat BIOS. Můžete také zkusit otestovat paměť počítače (www.memtest86.com)."

Dotazy k vyjádření

Krásný den přeji.

Mám dotaz ohledně programu defrag. Když jsem ho zadal ve Win95/98, tak mi přerovnal celý disk a v případě velkých souborů si to místo udělal, jen aby nebyly soubory defragmentovány. Pod W2K mi defrag napíše, že je hotovo, přestože tam zůstala hromada souborů fragmentovaných. Zkoušel jsem i jiné programy (OO Defrag a Diskeeper) se stejnou zkušenosti. velké soubory (cca 2GB) rozsypané po celém disku (cca 1500 fragmentů) mi nedefragmentoval, přestože měl na disku téměř dvojnásobek (4GB) volného místa. Dokáže mi někdo z vás poradit, co dělám špatně?

Díky za pomoc

Nováček

Dobrý den,

měl bych na Vás dotaz ohledně NTFS. Používám Windows XP se systémem NTFS na notebooku. Tudíž s pomalým diskem (4200 ot./min). Když jsem ovšem měl chvíli stejný systém nainstalovaný na FAT32, start systému se odehrál daleko rychleji (odhadem téměř 3x rychleji). Mám zde na mysli především start aplikací po přihlášení k systému. Po přechodu na NTFS (z hlediska bezpečnosti nezbytné) se vše opět velice zpomalilo. Je to způsobeno špatným nastavením a lze rychlost nějak ovlivnit?

Děkuji Vám

Michal

Přeji hezký večer,

už jsem si nainstaloval program Skype. Jeho obsluha je skutečně tak jednoduchá jak píšete. Zatím jsem ho vyzkoušel ke komunikaci v jednom městě ale z odlišným poskytovatelem. Zajímalo by mě jestli jde tak komunikace uskutečnit i mimo naší republiku případně i mimo Evropu a jak je to zpoplatněno. Jestli se to dá uskutečnit v rámci paušálu (množství dat za měsíc máme 1,3 Gb) jestli s tím musí vyslovit souhlas provozovatel sítě.

Děkuji za odpověď, Fiala.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků