Televizní signál budou ČRa nově šířit z vysílačů Cheb - Zelená hora a Sušice - Svatobor. Do konce letošního roku počítají s pokrytím 97,6 procenta a během prvního čtvrtletí 2018 bude signál dostupný pro 99 procent domácností. V přechodové síti nyní diváci naladí 14 programů a další by měly postupně přibývat.

Nový digitální televizní standard DVB-T2 bude v Česku zaveden k 1. únoru 2021. Počítá s tím Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, kterou schválila vláda.

Souběžné vysílání v tzv. přechodové síti umožní domácnostem se na nový vysílací standard připravit. V současnosti vlastní TV přijímač nebo set-top box pro DVB-T2 osm až deset procent domácností. Zemské vysílaní je hlavním způsobem příjmu TV signálu pro 60 procent populace.

Co přinese DVB-T2

Nabízí se otázka, k čemu vlastně druhá generace digitálního vysílání bude dobrá. Díky DVB-T2 půjde do jednoho vysílacího multiplexu vložit více televizních stanic, tedy více dat, a tím se rozšíří nabídka divákům a uživatelům. Obraz je navíc přenášen ve vysokém rozlišení a v řadě případů nabízí sytější barvy.

Je však nutné zdůraznit, že přechod na nový standard se logicky týká pouze lidí, kteří přijímají signál prostřednictvím pozemního televizního vysílání. Uživatelů kabelového, satelitního a internetového vysílání se změny nijak nedotknou.

To jinými slovy znamená, že majitelé výše zmiňovaných televizních přípojek nebudou muset v souvislosti s přechodem na DVB-T2 utratit ani korunu.