Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Szilvia Döbröntey-David, Déri Museum, Debrecen

Archeologové objevili ve Šlapanicích pravěké pohřebiště, ve Znojmě pozůstatky chrámů

Archeologové na jihu Moravy mají za sebou úspěšné období. Jak prozradil vedoucí výzkumu David Parma z Ústavu archeologické památkové péče Brno, objevili dosud neznámé pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou z doby 3000 let před naším letopočtem. Stalo se tak při výzkumu na místě stavby haly společnosti Tasy ve Šlapanicích na Brněnsku. Ve Znojmě pod kostelem zase byly nalezeny pozůstatky dvou starších chrámů.

Ilustrační foto Foto: Szilvia Döbröntey-David, Déri Museum, Debrecen
Archeologové objevili ve Šlapanicích pravěké pohřebiště, ve Znojmě pozůstatky chrámů

„Objevení nového pohřebiště nám zahušťuje mapu osídlení v tomto regionu, v minulosti už jich bylo několik objeveno. Kde v této době bylo samotné sídliště, bohužel není možné archeologicky doložit. Ze skladby potravy ale víme, že se jednalo o zemědělce," uvedl Parma.

Šest nalezených hrobů bylo rozptýleno na poměrně velké ploše, mrtví byli pohřbívání na boku ve skrčené poloze.

„Do hrobů byly přidávány zejména keramické nádoby, drobné měděné předměty a kamenné nástroje, z nichž zvláště vyniká jeden kus broušeného sekeromlatu. Až na jeden hrob byly všechny v minulosti druhotně porušeny, což je pro tento region typické,” dodal archeolog.

Tehdejší lidé s hroby dál pracovali

Nešlo podle něj o vykrádání hrobů, spíš o odlišný způsob nakládání s hroby a zemřelými.

„Zatímco pro nás pohřbem vše končí, nálezy naznačují, že v této době lidé s hrobem i tělem mrtvého dál pracovali. Vyjímali z něj nádoby, tělo nebo jeho části a přemisťovali je jinam,” uvedl Parma s tím, že části těl v hrobech chyběly.

Hlavní část výzkumu ve Šlapanicích už skončila, bude pokračovat podle toho, jak bude postupovat stavba haly.

Pod znojemským kostelem se nalezly pozůstatky dvou chrámů 

Úspěšní byli též odborníci při archeologickém průzkumu, který předchází rekonstrukci dlažby v kostele sv. Hippolyta ve znojemské části Hradiště.

Objevili pod současnou stavbou pozůstatky dvou raně středověkých kostelů. Starší kostel ve formě rotundy nemá svým rozměrem na Moravě obdobu. Uvedl to vedoucí výzkumu Václav Kolařík z ústavu Archaia Brno.

Současný kostel, který má po přestavbě barokní podobu, byl postaven ve 2. polovině 13. století řádem Křižovníků s červenou hvězdou. Řád kostel stále vlastní a umožnil archeologický průzkum před rekonstrukcí dlažby.

„Zjistili jsme řadu informací o současném kostelu, jehož současná podoba pochází ze 60. let 18. století,” uvedl Kolařík.

„Stojí na půdorysu středověkého kostela z 2. poloviny 13. století. Tuto dataci umožnil nález dřevěného výklenku v presbytáři a také dalších architektonických a kamenických prvků, které dataci potvrzují,” dodal.

Kostel věnovaný králem Václavem I.

Zároveň se pod podlahou podařilo najít pozůstatky raně středověkého kostela, který stál na místě v roce 1240, kdy jej křižovníkům věnoval král Václav I.

„Tento kostel pocházel z 12. století a měl čtvercový půdorys s malou apsidou. Kolem stavby se nacházelo pohřebiště, některé hroby se nám podařilo zachytit. Byla to stavba na svou dobu honosná a veliká, je téměř jisté, že byla stavěna nějakým znojemským knížetem,” dodal archeolog.

Neméně honosnou stavbou ale podle něj byla rotunda, která se svým průměrem 13,5 metru nemá na Moravě co do velikosti obdobu.

„Podle našich předběžných zjištění pocházela z 11. století, nálezy zatím neumožňují konkrétnější dataci. Bohužel k tomuto období nejsou pro lokalitu žádné písemné prameny. Budeme se snažit upřesnit dataci radiokarbonovou analýzou kosterních nálezů," uvedl Václav Kolařík.

Odhalí se minulost Znojma?

Archeologové už okolí kostela zkoumali v 50. a 90. letech minulého století, nikdy ale neměli přístup pod podlahu kostela.

Další poznatky o historii místa, kde dnes stojí kostel svatého Hippolyta, by podle archeologů mohly pomoci více osvětlit počátky Znojma.

„Nálezy naznačují, že sídlo knížete nebylo vždy na Znojemském hradě, ale že se mohlo nacházet až do 12. století na Hradišti u Znojma,” dodal Kolařík.

Historické konstrukce budou po skončení výzkumu zakonzervovány na místě a překryty novou dlažbou.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků