Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Znáte svá práva při cestování vlakem?

Mnozí lidé upřednostňují cestování po železnici před autobusovou a mnohdy i vlastní jízdou autem. Železniční doprava má pochopitelně svá pravidla a dopravce i své povinnosti. Přehled pravidel upravujících cestování vlakem přinášíme ve spolupráci se spotřebitelskou organizací dTest.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Znáte svá práva při cestování vlakem?

Povinnosti dopravce začínají již při prodeji jízdenek. Cestující od něj musí získat informace jak o všeobecných podmínkách, jízdních řádech a možnostech nejrychlejší cesty a nejlevnějšího jízdného či přepravě jízdních kol, tak i o přístupu a dostupnosti zařízení pro osoby se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí.

Mezi další povinnosti dopravce patří i seznámení cestujících s dostupností služeb ve vlaku, míst k sezení ve vozech jednotlivých tříd a v lehátkových či lůžkových vozech. Povinen je i sdělit postupy při reklamaci ztracených zavazadel a podávání stížností.

Jednotnou úpravu pravidel pro cestování na železnici stanoví evropské nařízení o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě. Cestující mohou tato práva uplatnit při všech cestách vlakem po Evropské unii.

Kdy je nárok na odškodnění při zpoždění

Mnozí lidé mají zkušenosti i se zpožděním vlaku, a to jak při příjezdu, tak odjezdu. K tomu se váže další povinnost dopravce, o aktuální situaci a předpokládaném čase odjezdu a příjezdu vlaku musí totiž cestující průběžně informovat.

„Pokud lze očekávat, že zpoždění příjezdu do cílového místa bude delší než 60 minut, máte možnost výběru mezi zrušením cesty s vrácením jízdného za její neuskutečněnou část nebo pokračováním cesty,“ uvedla Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Na délce zpoždění vlaku závisí i výše odškodnění, na které máte nárok. Pokud zpoždění mezi výchozí a cílovou stanicí činí 60 až 119 minut, můžete požadovat odškodnění ve výši 25 procent ceny jízdenky. U zpoždění přesahujícího 120 minut činí výše kompenzace polovinu ceny jízdenky.

Ani v jednom případě neztrácíte nárok na přepravu. Odškodnění vám musí dopravce vyplatit do jednoho měsíce od podání žádosti, a to ve formě poukázek nebo jiných služeb. Na vaši žádost jej musí vyplatit v penězích.

V případě, že má vlak zpoždění při příjezdu či odjezdu více než 60 minut, měl by vám dopravce nabídnout i bezplatné občerstvení úměrné čekací době, pokud je
k dispozici.

„Dále máte nárok na hotelové nebo jiné ubytování a přepravu mezi železniční stanicí a místem ubytování, pokud je nutný pobyt na jednu nebo více nocí, je-li to v daném místě možné. Pokud vlak uvízl na trati, můžete požadovat přepravu z vlaku do náhradní výchozí stanice nebo do cílové stanice, opět pokud je to možné,“ doplnila Hekšová.

Kdy nárok na odškodnění ztrácíte

Na druhou stranu jsou i situace, kdy nárok na odškodnění cestující mít nebude. V prvé řadě nemá dopravce povinnost ho poskytnout, pokud by jeho výše nedosahovala alespoň čtyř eur (zhruba 106 korun).

Na odškodnění nebudete mít nárok ani v případě, že jste informaci o zpoždění získali již před zakoupením jízdenky, ale ani v případě, že je zpoždění vzhledem k pokračování jiným spojem kratší než 60 minut.

Práva zdravotně postižených cestujících

Zvláštní pozornost musí dopravce věnovat zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Je povinen tyto cestující informovat o podmínkách přepravy, přístupnosti vlaků i jejich vybavení.

Provozovatel stanice by jim měl poskytnout bezplatnou pomoc, aby mohly nastoupit do vlaku, přestoupit na přípoj nebo z vlaku vystoupit. Pomoc musí být poskytnuta, pokud bylo provozovateli oznámeno alespoň 48 hodin předem, že uvedená osoba bude takovou pomoc potřebovat.

Kompenzace za zničená zavazadla

„V případě, že dojde ke ztrátě, poškození či zničení zavazadla, máte nárok na náhradu škody až do výše 1200 eur (zhruba 32 tisíc korun) za jedno odbavené zavazadlo, pokud můžete doložit cenu přepravovaných věcí, nebo až do výše 300 eur (zhruba osm tisíc korun), není-li možné jejich cenu doložit,“ upozornila Hekšová.

Odpovědnost dopravce za zdraví cestujících

Při nehodě vlaku odpovídá dopravce za újmu na životě či zdraví cestujících. Při zranění máte nárok na náhradu újmy, která zahrnuje nutné výdaje, zejména na ošetření a léčebnou péči či za přepravu, a dále újmy, kterou jste utrpěli v důsledku úplné nebo částečné pracovní neschopnosti.

Záloha na pokrytí bezprostředních výdajů vám musí být vyplacena do 15 dnů od nehody.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků