Hlavní obsah
Ilustrační foto. Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Za velké peníze vysázené rovnou na ruku hrozí pokuta až půl miliónu

Pokud budete kupovat dům nebo byt či například dražší auto, neměli byste to platit v hotovosti. Musíte si zřídit účet, nechcete-li riskovat sankce. Totéž platí na druhé straně i pro prodejce. Zákon o omezení plateb v hotovosti totiž zakazuje zaplatit na ruku víc, než je ekvivalent 15 tisíc eur, tedy přibližně 373 tisíc korun.

Ilustrační foto. Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Za velké peníze vysázené rovnou na ruku hrozí pokuta až půl miliónu

Do tohoto limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem témuž příjemci v průběhu jednoho kalendářního dne.

Ti, kdo hotově zaplatí a na druhé straně hotově přijmou vyšší částku než tento limit, jsou v maléru.

Koho se omezení týká

Omezení se vztahuje na vzájemné platby mezi fyzickými osobami s místem trvalého pobytu v ČR navzájem (je přitom lhostejné, zda jde o „normální“ občany či podnikatele), mezi jednotlivými tuzemskými právnickými osobami a mezi fyzickými a tuzemskými právnickými osobami navzájem.

Dále se vztahuje i na platby prováděné v tuzemsku těmito osobami do zahraničí. Pokud tedy náš občan koupí auto v Německu a zaplatí tam v eurech nad tento limit, zákon neporuší.

Uvedené osoby jsou povinny provést platbu převyšující povolený limit bezhotovostně. To znamená prostřednictvím banky nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, případně poštovní poukázkou na účet banky (peněžního ústavu).

I nad uvedený limit je však povolen vklad peněžních prostředků v hotovosti na vlastní účet nebo na cizí účet u peněžního ústavu, nebo jejich výběr.

Kdy zákaz neplatí

Povinnost provádět platby bezhotovostně se nevztahuje na:

• platby daní, poplatků, cla, záloh na tyto platby, a to až do výše 500 tisíc korun v jednom dni u jednoho správce daně;

• povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů (tedy výplaty mezd, platů a dalších odměn za práci);

• platby důchodů z důchodového pojištění, včetně jednorázových doplatků a výplat náhrad z penzijních fondů;

• platby určené k úschově peněz notářem;

• platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění.

Pokuta nemusí být vždy uložena

Dodržování zákona o omezení plateb v hotovosti je v kompetenci územních finančních orgánů a celních orgánů. Finanční úřad se o prohřešku dozví třeba při vyměřovacím řízení u majetkových daní.

Například z kupní smlouvy, z níž vyplývá, že konkrétní částka byla předána v hotovosti.

Porušení může také vyplynout z dokladů prověřovaných při kontrole. Indicie úřad získá i při vytýkacím řízení, místním šetření nebo z individuálního oznámení.

Kontrolní orgán pronásleduje nejen poskytovatele platby, který poruší zákon, ale současně i příjemce takové hotovostní platby.

Zákon určuje při ukládání sankcí odlišný postup pro nepodnikající fyzické osoby a jiný pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele.

Občan – nepodnikatel se dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu až do 500 tisíc korun.

Při stanovení konkrétní výše pokuty se ale vždy přihlédne k závažnosti jednání a jeho následkům.

Až do roku 2008 musela být pokuta uložena v každém případě, nejmenší sankce musela činit alespoň 10 tisíc korun. Od této doby již není stanovena dolní hranice pro uložení pokuty a finanční nebo celní úřad ji v odůvodněných případech nemusí uložit.

Může se jednat například o první a ojedinělé porušení zákona o platbách v hotovosti nebo o překročení limitu o nevýznamnou částku.

Po roce už bez trestu

Důležité je také to, že odpovědnost za přestupek zaniká po uplynutí jednoho roku od jeho spáchání. Pokud do této doby nenabude rozhodnutí o uložení pokuty právní moci, přestupce nemusí nic platit.

Například pan Karel si koupil od pana Antoše garsonku za 850 tisíc korun. Tuto částku zaplatil v hotovosti panu Antošovi 25. října 2009.

Finanční úřad pana Antoše se o této skutečnosti dozvěděl z podaného přiznání k dani z převodu nemovitostí v červnu 2010 a v srpnu uložil panu Antošovi jako příjemci platby pokutu 8000 Kč.

Pan Antoš se proti tomu neodvolal a musí zaplatit. Finanční úřad pana Antoše současně v červenci oznámil tuto skutečnost finančnímu úřadu pana Karla. Ten uložil panu Karlovi jako poskytovateli platby pokutu rovněž v srpnu a také ve výši 8000 korun.

Pan Karel se proti tomu odvolal a odvolací orgán do 25. října 2010 o odvolání nerozhodl. Pan Karel tudíž pokutu platit nebude.

Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám lze uložit pokutu až do pěti miliónů korun.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků