Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Přivýdělek na rodičovské může celkový důchod snížit až o statisíce

Pokud si na mateřské či rodičovské dovolené přivyděláváte, hrozí vám, že jednou budete mít nižší důchod. Týkat se vás to bude v případě, že přivýdělek máte nižší než předchozí i následné příjmy. Můžete se tomu ale vyhnout, stačí ČSSZ požádat, aby se doba péče o dítě ve vašem případě považovala za vyloučenou dobu.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Přivýdělek na rodičovské může celkový důchod snížit až o statisíce

Během příprav nové důchodové reformy odborníci řeší i možná opatření k alespoň částečné eliminaci vysokého rozdílu mezi důchody mužů a žen.

Důvodů, proč mají ženy podstatně nižší důchody, je několik. Patří mezi ně například nižší úroveň příjmů žen, nižší důchodový věk žen a s tím související i kratší doba pojištění, a také obtížnější budování pracovní kariéry žen s více dětmi.

Kdy je péče o dítě do 4 let dobou vyloučenou

Jak ale odborníci ze společnosti Freedom Financial Services upozorňují, v podkladech, které pro Komisi pro spravedlivé důchody připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) není uvedena jedna z častých příčin nižšího důchodu mnoha žen.

Tou je poměrně složitý a nepřehledný systém důchodového pojištění, ve kterém se občané těžko orientují a v praxi tak nevyužívají možnosti, které jim zákon o důchodovém pojištění a další právní předpisy dávají. Příkladem může být problematika žen, resp. osob, které během své pracovní kariéry vychovaly nebo vychovávají jedno či více dětí.

Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné, přesto se tyto doby za určitých podmínek započítávají do potřebných let pojištění pro důchod. (Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení)

Doba, po kterou žena osobně pečuje o dítě ve věku do čtyř let, se při splnění i  dalších podmínek bere jako tzv. náhradní doba pojištění a započítává se do doby pojištění plně, tedy plných sto procent. Během náhradních dob pojištění se přitom neodvádí pojistné na důchodové pojištění.

„Pokud žena nebo muž po dobu péče o dítě ve věku do čtyř let nemá příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, je tato doba péče o dítě také dobou vyloučenou. To znamená, že se při výpočtu výše důchodu vyloučí, aby nulové příjmy během této doby ‚nerozředily‘, resp. nezhoršily osobní vyměřovací základ. Vyloučená doba tedy nesníží vypočtený důchod,“ vysvětluje Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services.

Jak ovlivní důchod příjmy během rodičovské

Jiná situace ale nastane, pokud si budete během doby mateřské či rodičovské přivydělávat, resp. budete mít příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu.

Pokud jste v době péče o dítě do věku čtyř let pracovali a dosahovali nízkých příjmů, může to pro vás v důchodu znamenat ztrátu v řádu statisíců korun
Jiří Šafařík, Freedom Financial Services

„Dřívější právní úprava kategoricky upřednostňovala v případě souběhu vyloučené doby a doby s příjmy právě dobu s vyměřovacím základem, bez ohledu na jeho výši. To samozřejmě mělo v případě nízkých vyměřovacích základů negativní vliv na výši důchodu,“ uvedl Šafařík.

Modelový příklad - Po dobu péče o dítě do věku 4 let žena pobírá 10 tis Kč měsíčně
  • Starobní důchod se u ženy s průměrným příjmem 40 tisíc korun měsíčně při péči o jedno dítě snížil o 660 korun měsíčně.
  • Za 20 let pobírání starobního důchodu by ztráta (vyjádřená v současné hodnotě roku 2020) činila 158 tisíc korun.
  • Při péči o dvě nebo tři děti za stejných podmínek by byla ztráta dvojnásobná nebo trojnásobná.
Zahrnutí vyloučených dobSnížení měsíční částky důchodu při zahrnutí nízkých příjmů po dobu (v Kč)
Měsíční příjem
(v Kč)
Starobní důchod
(v Kč)
1 roku4 let péče
o  1 dítě
8 let
péče o 2 děti
12 let
péče o 3 děti
20 00015 399-54-216-432-648
30 00017 270-110-440-880-1 320
40 00019 141-165-660-1 320-1 980
50 00021 012-221-884-1 768-2 652
60 00022 882-275-1 100-2 200-3 300
70 00024 754-331-1 324-2 648-3 972
80 00026 624-385-1 540-3 080-4 620
90 00028 495-440-1 760-3 520-5 280
100 00030 366-495-1 980-3 960-5 940
110 00032 236-550-2 200-4 400-6 600
120 00034 107-602-2 408-4 816-7 224
Zdroj: Výpočty společnosti Freedom Financial Services na úrovni roku 2020 pro dobu pojištění 48 let

Novější právní úprava, která platí od roku 2010, už tyto možné negativní dopady na výši důchodů eliminuje. V praxi pak podle Šafaříka mohou nastat dvě situace.

„Jde-li o období před 1. lednem 1996, pokud se kryje doba s vyšším příjmem s vyloučenou dobou, přihlíží k tomuto příjmu a daná vyloučená doba se nezahrne do celkového počtu vyloučených dob. Naopak, v případě nižších příjmů, se k těmto příjmům nepřihlíží a daná vyloučená doba se do celkového součtu vyloučených dob zahrne,“ shrnul Šafařík.

Od 1. ledna 1996 se však postupuje odlišně. „Doba péče o dítě, která se kryje s dobou s příjmy neboli vyměřovacími základy není vyloučenou dobou. ČSSZ tedy zahrne do výpočtu výše důchodu vždy vyměřovací základy, pokud žena nebo muž pečující o dítě aktivně nepožádá o přednostní přihlédnutí k vyloučeným dobám,“ doplnil Šafařík.

O zahrnutí vyloučené doby je třeba aktivně požádat

Na možnost upřednostnění vyloučené doby v případě nízkého přivýdělku a tím pádem i případného vyššího důchodu vás ale nikdo neupozorní. „Je nezbytný aktivní přístup, protože k tomuto kroku matku či otce nikdo nevyzve ani při sepisování žádosti o důchod. V protokolu, který sepisuje úředník, resp. referentka příslušné místní správy sociálního zabezpečení, navíc není tato možnost vůbec nabídnuta, a tak je nutné si přímo vyžádat její výslovné uvedení do protokolu,“ upozornil Šafařík.

„Pokud jste v době péče o dítě do věku čtyř let pracovali a dosahovali nízkých příjmů, může to pro vás v důchodu znamenat ztrátu v řádu statisíců korun. Požádat o nezahrnutí nízkých příjmů do výpočtu výše důchodu lze při sepisování žádosti o důchod nebo do 30 dnů po doručení rozhodnutí o důchodu,“ doporučil Šafařík s tím, že při nezahrnutí těchto příjmů do vyměřovacího základu nemělo odvedené pojistné na důchodové pro pojištěnce žádný význam.

Proto je třeba hledat takové formy výdělečné činnosti, ze které neplyne povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění, např. dohodu o provedení práce s maximální odměnou 10 tisíc korun apod.

Péče o dítě ale není jediná situace, které se problematika vyloučená doba versus souběžná doba s vyměřovacími základy týká. Obdobné je to rovněž u dalších náhradních (vyloučených) dob, nejčastěji pak studia.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků