Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Přehledně: Jak stát pomůže lidem a firmám

Vláda kvůli šíření koronaviru opět dočasně zakázala či výrazně omezila řadu podnikatelských i dalších aktivit. Mnoho lidí se prakticky přes noc ocitlo bez příjmů. Stát stejně jako na jaře se jim to alespoň částečně snaží kompenzovat úlevami i finanční pomocí.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Přehledně: Jak stát pomůže lidem a firmám

Přinášíme přehled hlavních podpor a opatření.

Antivirus

Vláda upravila program Antivirus A, který se prodlužuje do konce roku. Firmám, kterým nařídila kvůli šíření epidemie zavřít, stát proplatí celé mzdy pracovníků i s odvody, a to zpětně od 1. října. Ze 39 tisíc na 50 tisíc korun se zvýšila maximální měsíční hranice na osobu. Podporu vyplácejí úřady práce. Výdaje na ni od října do prosince podle dosavadních odhadů převýší šest miliard korun.

Firmy, které budou muset kvůli výpadku dodávek z uzavřených provozů či poklesu poptávky omezit svou výrobu a služby, mohou až do konce roku získat z programu Antivirus i příspěvek B. Ten dorovnává 60 procent náhrady výdělku do 29 tisíc korun superhrubé mzdy.

Ošetřovné

Ošetřovné kvůli zavřeným základním i některým mateřským školám nebo stacionářům se zvýší z 60 procent na 70 procent denního vyměřovacího základu. Dávku bude možné pobírat po celou dobu uzavření školy či sociálního zařízení namísto standardních devíti dnů. Předlohu ještě musí posoudit Senát.

U školáků se bude ošetřovné vztahovat jako obvykle na děti do deseti let.

Minimálně dostanou rodiče 400 korun na den. Obdobně jako v jarních měsících se budou moci v péči o dítě neomezeně střídat. Krizové ošetřovné se bude vztahovat i na tzv. dohodáře, kteří odvádějí pojistné.

Částku 400 korun denně kvůli zavřeným školám budou v rámci dotačního programu ministerstva průmyslu dostávat i živnostníci, podle zákona na dávku nemají nárok. Žádat budou moci od listopadu. Ošetřovné se nebude vyplácet po dobu prázdnin a ředitelského volna. Na rozdíl od jara rodiče nebudou muset k žádosti přikládat potvrzení školy o uzavření, jen čestné prohlášení. Úprava by měla platit do konce nynějšího školního roku.

Covid - Nájemné II

Nárok na příspěvek na uhrazení nájemného budou mít všichni podnikatelé v maloobchodě či službách, kteří jsou v nájmu a kterým bylo vládou zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb či prodej zboží v jejich provozovnách. Výše podpory bude činit polovinu z celkového nájemného za třetí čtvrtletí, tedy červenec až září, a nebude už podmíněna slevou ze strany pronajímatele.

Žádosti o státní příspěvek na nájem začalo ministerstvo průmyslu a obchodu přijímat minulý týden ve středu přes svůj portál AIS MPO. Maximální výše podpory je stejně jako na jaře 10 milionů korun pro všechny provozovny jednoho žadatele.

Stále také platí, že při podání žádosti musí podnikatel doložit uhrazení alespoň poloviny nájmu. Žádosti je možné podávat až do 21. ledna. Pokud se žadatel do systému AIS MPO registroval již v první výzvě, nová registrace už není nutná. Dotace bude vyplacena po uhrazení nájemného žadatelem pronajímateli. Na podporu jsou celkem připraveny tři miliardy korun.

Kompenzační bonus

Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční správa osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) 500 korun denně. Podmínkou čerpání tzv. kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo zasažený vládními restrikcemi.

Finanční správa začne žádosti o bonus přijímat až poté, co ho schválí Senát a podepíše prezident. Horní komora o něm bude hlasovat tento týden.

Bonus je určen i společníkům malých společností s ručením omezeným, které mají nejvýše dva společníky nebo jde o rodinnou s. r. o. A také pro takzvané dohodáře, ti musí prokázat práci na danou DPP či DPČ, za kterou veřejným rozpočtům plynou příslušné odvody, po dobu nejméně tří ze čtyř předcházejících měsíců.

Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s. r. o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni (například jsou tyto obory majoritními odběrateli jejich služeb). Klíčovou podmínkou podle ministerstva financí bude omezení této činnosti o nejméně 80 procent za období od června do září. Navíc musí být pro dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy.

Bonus není možné kombinovat s jinou přímou pomocí od státu (například z programu Antivirus či Covid – Kultura). „Stejně jako na jaře nicméně nárok žadatelů na kompenzační bonus nebudou finanční úřady zdlouhavě ověřovat a vyplatí ho v řádu dní na základě podepsaného čestného prohlášení o splnění zákonných podmínek. Případné kontroly oprávněnosti tohoto nároku tak lze očekávat spíše ex post,“ uvedlo ministerstvo financí.

Program Covid III

Poskytování záruk podnikatelům z programu Covid III se prodlouží nejméně do poloviny příštího roku. Po schválení vládního návrhu Sněmovnou to musí ještě stvrdit Senát a prezident. Původně měl tento program skončit ke konci letošního roku.

Program Covid III funguje ve spolupráci s komerčními bankami od června. Za půjčky v něm ručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců mají nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, maximálně ale 500, mohou získat záruku do 80 procent.

Odklad daní

Podnikatelům, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které míří vládní zákazy, se automaticky promíjí úrok z prodlení u DPH splatné v období říjen až prosinec, bude-li daň uhrazena do konce letošního roku, a zálohy splatné letos v prosinci na dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob a dani silniční.

O odložení platby jakékoliv daně, popřípadě její rozložení na splátky mohou pak až do konce roku bezplatně požádat Finanční správu všichni poplatníci, kteří mají potíže s úhradou kvůli mimořádným opatřením a dopadům epidemie koronaviru.

Stačí podat vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč člověk nebo firma o odklad nebo rozložení poplatků žádá. Důvodem může být vliv mimořádných opatření, nemoci či nutné péče o člena domácnosti.

Žádost by měla obsahovat informaci, v jak vysokých splátkách a v jakých lhůtách může poplatník daň uhradit. Pro doložení negativních dopadů v podnikání se může jednat například o seznam stornovaných zájezdů, letenek, vstupenek, akcí a související korespondence, porovnání výše obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele apod.

Finanční úřady teď také nevybírají některé správní poplatky. Vedle toho se už v září zrušila čtyřprocentní daň z nabytí nemovitých věcí, a to fakticky zpětně od letošního 31. března. Těm, kdo ji letos nebo koncem loňského roku zaplatili, finanční úřad peníze vrátí standardním způsobem pro výplatu přeplatku. Týká se to lidí, kteří dokončili svůj vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později.

Významnou daňovou novinkou u OSVČ je pak i to, že při ročním příjmu do jednoho milionu korun mohou mít od příštího roku méně administrativy i daňových kontrol, pokud si dobrovolně zvolí měsíční platbu paušální daně ve výši 5469 korun.

Paušální daň, která zahrne odvod na sociální i zdravotní pojištění a symbolickou daň z příjmů, už schválila Sněmovna.

Vypnutí EET

Elektronická evidence tržeb se minimálně na další dva roky pozastavuje. Sněmovna minulý týden schválila vládní návrh prodloužit odklad evidence tržeb až do konce roku 2022. Předloha nyní poputuje do Senátu, který má o ní rozhodnout příští čtvrtek. Poprvé vypnuli zákonodárci EET na návrh vlády už na konci března, a to fakticky až do srpna, a poté v květnu její pozastavení prodloužili až do konce letošního roku.

Covid - Kultura II

Podnikatelé v kultuře mohou podávat žádosti na ministerstvu průmyslu už od čtvrtka. Dotace má pokrýt až 50 procent uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury, tedy pravidelné režijní náklady podnikatelských subjektů.

Ministerstvo kultury začalo také přijímat žádosti o jednorázovou podporu od OSVČ v oblasti uměleckých a umělecko-technických profesí. Pro ně je připravena jednorázová podpora ve výši 60 tisíc korun. Firmám bude možné hradit náklady až do deseti milionů korun. Žádat je třeba elektronicky přes informační systém dostupný na www.mpo.cz/kultura. V programu je 750 milionů korun. Pomoc dostane i audiovizuální průmysl, ve speciálním programu je pro něj vyčleněno téměř 100 milionů korun. Tyto finance bude rozdělovat Státní fond kinematografie.

Covid - Sport II

Kluby a pořadatelé sportovních akcí budou moci žádat o dotace v pokračování programu Covid sport. Kompenzovány jim budou náklady vynaložené na zrušení sportovní události, připraveno je 500 milionů korun. Maximální výše dotace je 750 tisíc korun na klub pro volejbal a házenou a 12,5 milionu korun pro prvoligové fotbalové a extraligové hokejové kluby.

Další programy

Nadále běží dříve spuštěné programy jako Covid ubytování či Covid lázně. Provozovatelé ubytovacích zařízení mohou žádat o podporu do 30. října, lázně mohou podávat žádosti o proplacení poukazů na pobyt až do 29. ledna.

Stát nově podpoří v rámci Covidu – bus také podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě, například dopravce, kteří zajišťují zájezdy či dopravu dětí na tábory a školy v přírodě. Výše podpory se bude odvíjet od ekologičnosti vozidla a počtu sedadel. Na program bude vyčleněna jedna miliarda korun. Chystají se však i další podpory, například program pro provozovatele výstavišť a veletrhů.

Žádosti o dávky stačí e-mailem

Lidé, kteří chtějí elektronicky požádat o dávky, k tomu teď dočasně nepotřebují datovou schránku či ověřený elektronický podpis. Pokud formuláře a podklady zašlou e-mailem, nemusí je pak ještě posílat poštou či přijít na úřad práce potvrdit jako dosud. Mírnější pravidla platí v nouzovém stavu. Formuláře i vyplněné vzory jsou na webu. Tiskopisy a podklady je dál možné posílat také poštou či hodit do schránky na budově úřadu práce.

Rodiny a senioři pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči rovněž nebudou muset pro nárok na výplatu ve čtvrtém letošním čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy ani náklady na bydlení za třetí kvartál. Automaticky jim bude přiznána stejná výše dávek jako za předchozí tři měsíce. Minulý týden to schválila vláda, úpravy ještě musí posvětit parlament.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků