Hlavní obsah
Číslo na asistenční službu mějte vždy při sobě, abyste mohli kdykoliv konzultovat svůj problém. Foto: Profimedia.cz

Přehledně: Co dělat, když vám zahraniční dovolenou pokazí pojistná událost

Většina českých turistů se při cestě do zahraničí chová zodpovědně a svůj pobyt si pro případ nečekaných událostí pojistí. Aby však mělo sjednané cestovní pojištění očekávaný efekt, je třeba vědět, jak v případě pojistné události postupovat.

Číslo na asistenční službu mějte vždy při sobě, abyste mohli kdykoliv konzultovat svůj problém. Foto: Profimedia.cz
Přehledně: Co dělat, když vám zahraniční dovolenou pokazí pojistná událost

Součástí sjednaného cestovního pojištění jsou takzvané asistenční služby, které vám v případě pojistné události pomohou prakticky kdykoliv. Výhodou je i to, že s operátorem asistenční služby, který s vámi řešení problému bude konzultovat, komunikujete česky.

Rozsah asistenčních služeb je závislý na sjednaném typu pojištění, dílčích limitech pojistného plnění i dané pojišťovně a je vždy uveden v pojistných podmínkách.

„Abyste se mohli na asistenční službu obrátit, mějte při sobě vždy telefonní kontakt, výhodou je i znalost čísla pojistné smlouvy,“ zdůraznila Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven (ČAP).

Ve spolupráci s ČAP jsme pro vás připravili několik důležitých rad, jak se zachovat během jednotlivých pojistných událostí, které vás mohou na zahraniční dovolené potkat.

Potřebujete lékařské ošetření

Pokud jste se zranili či onemocněli a potřebujete lékařské ošetření, kontaktujte asistenční službu, která vám podle místa, kde se zrovna nacházíte, zprostředkuje návštěvu v nejbližším smluvním lékařském zařízení. Zároveň s vámi operátor probere další postup, případně vám bude nápomocen i při tlumočení pokynů lékaře.

V nemocnici se prokažte dokladem o sjednaném cestovním pojištění. Pokud po vás budou chtít zaplatit lékařský zákrok na místě, uschovejte si všechny doklady, včetně účtenek a lékařských zpráv, abyste poté mohli doma požádat pojišťovnu o proplacení nákladů. V případě, že nebudete mít dostatek peněz na zaplacení, domluvte se s asistenční službou o poskytnutí garance úhrady platby.

Pokud vás někdo zranil, zjistěte si co nejvíce informací o člověku, který vám zranění způsobil. „Zajistěte si svědecké výpovědi s podpisy svědků a nehodu ohlaste policii,“ upozornila Marcela Kotyrová.

Pozor na výluky
  1. Pamatujte, že pojišťovna nenese riziko za pojistnou událost, která nastala v souvislosti s požitím alkoholu nebo jiných omamných látek. V těchto případech vám může plnění krátit.
  2. Pojišťovna vám rovněž odmítne vyplatit pojistné plnění, pokud ke škodě došlo důsledkem úmyslného jednání pojištěného nebo jiné osoby z jeho podnětu.
  3. Pojistného plnění se nemusíte dočkat ani v případě, že vzniklá pojistná událost souvisí s chronickým onemocněním nebo úrazem, kterým jste trpěli již před sjednáním pojištění a které není stabilizováno.
  4. Častou výlukou jsou v cestovním pojištění extrémní sporty. Ty jsou vždy specifikovány v příslušných pojistných podmínkách, se kterými je vhodné se seznámit před sjednáním pojištění.
  5. V případě těhotenství má každá pojišťovna v pojistných podmínkách vždy stanoveno, do jaké doby se pojištění vztahuje na léčení či operace související s těhotenstvím, případně s předčasným porodem dítěte. Zpravidla od 26. týdne těhotenství již toto vysoké riziko žádná pojišťovna nenese.
Zdroj: ČAP

Způsobili jste škodu

Na dovolené můžete i vy sami způsobit nějakou škodu, někoho zranit či poškodit cizí majetek. Právě pro tyto případy je důležité, aby vaše cestovní pojištění zahrnovalo i pojištění odpovědnosti za škodu. Ještě před tím, než se rozhodnete svou odpovědnost za způsobenou škodu uznat, konzultujte vzniklou situaci s operátorem asistenční služby.

Pokud za škodu nebudete cítit vinu, trvejte na jejím nahlášení policii a také vždy zkontrolujte, aby byly všechny skutečnosti nehody správně zdokumentovány.  „Nepodepisujte záznamy a protokoly, kterým nerozumíte. Vždy doplňte svou verzi výpovědi v českém jazyce. Pořiďte si vlastní fotodokumentaci škody,“ doporučila Kotyrová.

Přišli jste o kufry

I tehdy, kdy se vám ztratí zavazadla, nebo je někdo odcizí či poškodí, kontaktujte nejdříve asistenční službu. Ta posoudí, jestli vůbec máte z vaší pojistky nárok na pojistné krytí, nebo zda je třeba uplatnit škodu na dopravci. Také vám poradí další kroky při řešení vašeho problému.

Pokud vám zavazadla někdo odcizil z hotelu nebo z úschovny určené pro odložení zavazadel, je třeba prokázat, že došlo k překonání překážek (rozbité zámky, poničené dveře apod.). V každém případě si nechte od policie vystavit policejní protokol.

„K zavazadlům patří i vaše sportovní vybavení, například kolo nebo golfová výbava. Jestliže byly tyto předměty odcizeny z uzamčeného pokoje, kryje škodu připojištění zavazadel. V případě, že byly odcizeny z místa k tomu určeného, jako je například stojan na kola před restaurací, je škoda likvidní z pojištění odpovědnosti provozovatele tohoto místa,“ upřesnila Marcela Kotyrová.

Po návratu z dovolené ihned kontaktujte pojišťovnu

Jakmile se z dovolené vrátíte, neprodleně kontaktujte svou pojišťovnu a pojistnou událost jí nahlaste. Do formuláře vyplňte všechny požadované údaje a přiložte veškeré doklady (například originál dokladu o ošetření, o zaplacení nákladů v hotovosti, policejní protokol apod.), které pomohou k rychlému vyřízení události.

Pokud se vám na dovolené stal úraz, podrobně sepište všechny okolnosti, které k němu vedly.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků