Hlavní obsah
Podvodníci falšují m.j. plnou moc k zastupování vlastníka. Foto: Profimedia.cz

Okrást majitele o nemovitost bude pro podvodníky mnohem těžší

Podvodníci, kteří na základě zfalšovaných dokladů připravují nic netušící majitele o nemovitosti, to budou mít od ledna 2014 mnohem těžší. Vyplývá to jednak z návrhu nového katastrálního zákona, jednak z dalších opatření, která se připravují na základě diskuse poslanců při únorovém prvním čtení.

Podvodníci falšují m.j. plnou moc k zastupování vlastníka. Foto: Profimedia.cz
Okrást majitele o nemovitost bude pro podvodníky mnohem těžší

Podvodné vklady do katastru jsou zpravidla založeny na tom, že podvodníci si vyhlédnou určitou nemovitost, zfalšují kupní smlouvu i plnou moc vlastníka k zastupování při převodu nemovitostí a jakmile dostanou nemovitost do své dispozice, tak ji prodají nic netušícímu zájemci. Majitel nemovitosti se o změně vlastnictví hned nedozví, protože o provedení vkladu je informován podvodník jako jeho fingovaný zástupce.

Informace o vkladu vždy i vlastníkovi 

Návrh katastrálního zákona proto zpřísní podmínky pro zastupování účastníků na základě plné moci. Ta bude muset být nově úředně ověřená. Kromě toho bude vlastníkovi nemovitosti, i když bude zastoupen, zaslána informace o provedení zápisu přímo do jeho rukou.

Pokud má vlastník datovou schránku, nebo si ji zřídí, dostane do této schránky navíc proti současnému stavu i informaci o vyznačení plomby po podání návrhu na vklad, který se týká jeho nemovitosti, takže bude moci na chystaný podvod okamžitě reagovat. Při projednávání návrhu ale poslanci upozornili, že datovou schránku bude využívat jen malá část vlastníků.

Zpráva i SMS a e-mailem 

Katastr proto bude již od ledna 2014 všem zájemcům takovou informaci posílat i SMS zprávou nebo e-mailem.

Podmínkou bude, že vlastník o tuto službu požádá. Služba bude zpoplatněna jednorázovým poplatkem, návrh vyhlášky předpokládá 200 Kč. Zprávy SMS budou zdarma. U majitelů s větším počtem nemovitostí (nad dvacet) má být zaveden roční poplatek odstupňovaný podle počtu nemovitostí.

Zatím bez hesla či PIN 

V diskusi padly i některé další návrhy. Například Občanské sdružení majitelů domů požaduje, aby vlastník nemovitosti po obdržené zprávě o návrhu na vklad dal z bezpečnostních důvodů souhlas k uskutečnění převodu tím, že zadá určité heslo či PIN, které zná jen on a katastr.

„Tento návrh je podnětný, má ale řadu úskalí, neboť jej nelze aplikovat na všechny případy. Musel by se pečlivě připravit, což už nelze stihnout do květnového druhého a třetího čtení ve Sněmovně,“ soudí předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) Karel Večeře.

Podle něho by se totiž mohlo stát, že by prodávající, byť převodní smlouvu opravdu podepsal, mohl nezadáním svého hesla či PIN de facto převod zablokovat. Třeba proto, že si převod po podpisu rozmyslel. Kupující by tak byl ve velké nejistotě. Nelze jej použít v případě nahrazení projevu vůle soudem, při zápisu práv vzniklých na základě dražeb i v dalších situacích.

Dopisy by vkladové řízení prodloužily 

Jiným návrhem je, aby vlastník nemovitosti musel být zvláštním dopisem informován o každém vyznačení plomby po podání návrhu na vklad do katastru, který se týká jeho nemovitosti. Také je navrhováno umožnit odvolání i proti povolení vkladu a připustit žalobu proti povolení vkladu.

„Tento návrh má dva problémy. První je v tom, že když ve správním řízení provedete takové vyrozumění, musíte vlastníkovi současně dát i lhůtu k tomu, aby se vyjádřil. To by znamenalo prodloužení vkladového řízení, v případě možnosti odvolání a dvouměsíční lhůty pro podání žaloby, až na čtyři měsíce, což by lidem i firmám nesmírně zkomplikovalo život. Vezměte si, že na provedení vkladu je vázáno vyplacení kupní ceny, na vkladu zástavního práva závisí poskytnutí úvěru, často i předání nemovitosti, takže lidé se nemohou stěhovat atd.,“ upozornil Večeře.

Vlastník by někdy ani nemohl katastru potvrdit, že návrh je projevem jeho vůle. Třeba proto, že se bude zdržovat v zahraničí nebo pobývá dlouhodobě v nemocnici.

Druhým aspektem jsou náklady na zaslání těchto dopisů. Podle šéfa ČÚZK by přišly při miliónu řízení a dvojím obeslání všech účastníků navíc proti současnému stavu až na 200 miliónů korun ročně.

Váha zápisu posílí 

Opatření, která by měla omezit podvody s nemovitostmi, se chystají i proto, že od ledna nový občanský zákoník posílí váhu zápisu v katastru ve prospěch toho, kdo nabyde nemovitost v dobré víře, že ji získal koupí od skutečného vlastníka.

Dnes je kupující ve velké nevýhodě v tom, že jeho vlastnictví může být de facto kdykoli zpochybněno a může o nemovitost přijít.

Podle nového občanského zákoníku by měl vlastník, který byl podvodem připraven o nemovitost, převod napadnout do tří let, jinak bude mít proti novému vlastníkovi, který o předcházejícím podvodu nevěděl, mnohem užší možnost účinné obrany, než je tomu dosud.

I přes zpřísněná opatření se proto každému vlastníkovi vyplatí, aby čas od času zkontroloval, zda u nemovitosti je stále veden jako vlastník. To je ta nejjistější ochrana a přitom jednoduchá.

Výpis z katastru si lze čas od času nechat udělat například na poště či se dá stav ověřit na internetu nahlédnutím do katastru na webové stránce ČÚZK.

Terčem útoku bývají hlavně drahé nemovitosti 

Podvody nelze v žádném případě podceňovat, ale někdy z médií vzniká dojem, jako by šlo o nějaký masový jev.

„Odhaduji, že může jít o desítky případů. Týkají se však nemovitostí značné hodnoty, takže jde o vážný problém. Případy jsou to různé, rozhodně nelze říci, že by šlo jen o organizovaný zločin, možná i víc podvodných převodů se uskuteční v rámci rodiny a příbuzných. Například proto, že tetička žijící v domově důchodců odmítne svému synovci převést nemovitost,“ uvedl Večeře.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků