Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Nemovitost můžete prodat i s věcným břemenem

Darovat potomkovi byt či dům a zřídit si v něm právo jeho doživotního užívání je celkem běžná praxe v mnoha rodinách. Stačí sepsat smlouvu a tzv. věcné břemeno v podobě služebnosti k nemovitosti nechat zapsat do katastru nemovitostí. Pokud se vlastník rozhodne nemovitost prodat, na trvání služebnosti to nebude mít žádný vliv.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Nemovitost můžete prodat i s věcným břemenem

Situaci, jak naložit s prodejem domu, ve kterém je zřízeno věcné břemeno doživotního bydlení její matky, řeší i čtenářka Alena.

„Zdědila jsem dům, ve kterém je věcné břemeno - doživotní bydlení maminky. V současné době ale žije u sestry, protože samostatné bydlení nezvládá. Dům je tak prázdný a chtěla bych ho prodat,” napsala Alena do redakce Práva.

Věcné břemeno platí i pro nového vlastníka

Prodat nemovitost i se zřízeným věcným břemenem je pochopitelně možné. „Věcné břemeno však bude i po převodu vlastnického práva zatěžovat ve stejném rozsahu nového nabyvatele, tak jako zatěžovalo původního vlastníka,” upozornil Právo Michal Ševčík, advokát z poradenské společnosti Vilímková Dudák & Partners. Nový vlastník nemovitosti je tedy povinen umožnit doživotní užívání nemovitosti osobě, v jejíž prospěch bylo věcné břemeno zřízeno.

Mnohdy ale majitelé nemovitostí mají problém najít kupce, kterému nebude věcné břemeno vadit. Pochopitelně to často ovlivní i cenu nemovitosti.

Věcné břemeno bude i po převodu vlastnického práva zatěžovat ve stejném rozsahu nového nabyvatele, tak jako zatěžovalo původního vlastníka
Michal Ševčík, advokát

Paní Alena má situaci jednodušší v tom, že její matka již v domě nežije a prakticky již na svém právu netrvá. Je tedy možné věcné břemeno zrušit písemnou dohodou.

„V případě věcného břemene zapsaného k nemovitostem do katastru nemovitostí je nezbytné podat návrh na výmaz věcného břemene. V takovém případě zaniká věcné břemeno až výmazem z katastru nemovitostí,” doplnil Michal Ševčík.

Služebnost k nemovitosti je nejčastěji zřizované věcné břemeno

Problematiku věcných břemen řeší nový občanský zákoník (NOZ), který upravuje věcná břemena podrobněji než předchozí právní úprava. Zatímco starý občanský zákoník umožňoval zřízení věcných břemen jen k věcem nemovitým, NOZ umožňuje jejich zřízení ke všem věcem v právním smyslu, tedy i věcem movitým.

Věcná břemena jsou stejně jako vlastnické právo právy věcnými. Vztahují se tedy vždy k určité věci a práva k této věci působí vůči všem. Všichni ostatní musí tato práva respektovat a dodržovat.

„Věcná břemena omezují vlastníka konkrétní věci ve prospěch někoho jiného tak, že je vlastník této věci povinen něco konat (např. odevzdávat úrodu ze zahrady), ale též něco trpět (např. umožnit a nebránit odebírání vody ze studny, umožnit a nebránit průchodu přes svůj pozemek, umožnit a nebránit umístění sloupu veřejného osvětlení nebo vedení vodovodu, kanalizace) nebo něčeho se zdržet (např. nezastínit dům souseda vlastní stavbou, neoplotit pozemek),” upřesnil Ševčík.

NOZ věcná břemena pojmově rozděluje na dvě základní podskupiny.
Služebnosti, které postihují vlastníka určité věci tak, že musí ve prospěch někoho jiného něco trpět nebo se něčeho zdržet. Základním pravidlem služebnosti tedy je, že povinný ze služebnosti má zůstat pasivní, nic nekonat.
  • Osobní služebnost se vztahuje vždy jen k určité konkrétní osobě a nelze ji převést na jinou osobu, nejpozději smrtí této osoby zaniká (např. služebnost doživotního užívání bytu).
  • Pozemková služebnost je naopak spojena s vlastnictvím určité nemovitosti, opravňuje každého vlastníka této nemovitosti (např. právo vlastníka pozemku chodit přes pozemek druhého vlastníka).
Reálná břemena, která zavazují vlastníka věci k tomu, aby ve prospěch oprávněného něco dával nebo konal. Základním pravidlem reálného břemene tedy je, že povinný z reálného břemene má aktivně něco konat. Reálné břemeno může sloužit jen konkrétní osobě, nikoli jiné věci.

Nejčastěji si lidé zřizují věcná břemena v podobě služebností k nemovitostem, zapisovaná do katastru nemovitostí. Jedná se o většinou právě o ty případy, kdy rodiče darují nemovitost svým dětem a zároveň si alespoň k části darovaných nemovitostí zřídí služebnost doživotního užívání a bydlení, která jim zajistí doživotní právo v nemovitosti bydlet a užívat ji.

„Mezi další poměrně často zřizované služebnosti patří služebnost inženýrské sítě, která zakládá právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení, provozovat je a udržovat. Vlastník pozemku nesmí ohrozit inženýrské sítě, a je-li to s ním předem projednáno, umožní oprávněné osobě vstup na pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě,” zmínil Ševčík.

Věcné břemeno ošetřete smlouvou

Věcné břemeno se sjednává nejčastěji smlouvou. V případě věcného břemeno k nemovitostem, musí být smlouva písemná a věcné břemeno se poté zapisuje do katastru nemovitostí.

„Služebnost lze taktéž vydržet. Může být zřízeno též přímo zákonem nebo nerozhodnutím orgánu veřejné moci,” doplnil pro Právo Ševčík.

Věcné břemeno zřízené ve prospěch určité osoby zaniká nejpozději její smrtí. Zrušit je lze i písemnou dohodou. V případě, že bylo omezeno stanovenou dobou, zaniká po jejím uplynutí.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků