Hlavní obsah

Lidé podceňují riziko úrazu a často se nepojistí

Lidé podceňují pojištění úrazů. Vyplynulo to z průzkumu, který si nechala vypracovat Česká asociace pojišťoven (ČAP). S následky úrazu byl přitom za loňský rok ošetřen každý pátý občan.

Lidé podceňují riziko úrazu a často se nepojistí

V rámci pojištění pro případ úrazu lze vždy uzavřít  pojištění trvalých následků. Na pojistné plnění vzniká nárok, pokud úraz, ke kterému v době trvání vašeho pojištění došlo, zanechá trvalé následky.

Pojišťovna pak vyplatí jednorázové plnění ve výši příslušného procenta ze sjednané pojistné částky pro případ trvalých následků a toto procento odpovídá stupni trvalého poškození.

Modelový příklad
25 letý muž, registrovaný sportovec (cyklistika), absolvent, plat 20 000 Kč měsíčně.
Sjednané úrazové pojištění s rozsahem: pojistná částka na smrt 500 000 Kč, trvalé následky 2 000 000 Kč s progresívním plněním, doba nezbytného léčení 100 000 Kč. Celkové roční pojistné činí 7 000 Kč.
Při jízdě na kole má havárii, při které si způsobí úraz kolene. V pracovní neschopnosti je 5 měsíců a úraz zanechá trvalé následky – omezení pohyblivosti.
Po dobu pracovní neschopnosti pobírá jen nemocenské dávky ze státních zdrojů ve výši 10 680 Kč. Měsíční příjmy celkem klesnou o 9 320 Kč.
Po vyléčení je mu vyplacena pojistné plnění přibližně ve výši 42 000 Kč (42 % z 100 000 Kč, přičemž 42% je ohodnocení úrazu dle tabulek).
Za dva roky po úrazu mu jsou vyplaceny trvalé následky přibližně ve výši 1 200 000 Kč (30 % ze 4 000 000 Kč. 30% je ohodnocení dle tabulek a pojistná částka byla navýšena na dvojnásobek díky sjednanému připojištění progresívního plnění).

Pokud máte k pojištění sjednáno ještě takzvané progresivní plnění, navýší vám pojišťovna adekvátně pojistné plnění až případně na pětinásobek.

Součástí pojištění pro případ úrazu může být dále pojištění doby nezbytného léčení. I toto pojištění je praktické si sjednat.

Pojistné plnění je pak vyplaceno v souladu s pojistnými podmínkami formou denního odškodnění za každý den doby léčení úrazu nebo ve výši příslušného procenta ze sjednané pojistné částky, anebo pojišťovna vyplatí předem stanovenou částku za daný úraz.

Pojištění pro případ smrti následkem úrazu je jeho další součástí, při němž vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku pro případ smrti úrazem osobě uvedené v pojistné smlouvě (tzv. obmyšlená osoba).

Pokud je úrazové pojištění sjednáno v rámci životního pojištění a pojištěný zemře v důsledku úrazu, dochází k pojistnému plnění jak z životního, tak i úrazového pojištění.

Rozšíření ochrany

V současné době nabízejí pojišťovny i další možnosti rozšíření pojistné ochrany, jakým je například připojištění drobných úrazů nebo připojištění hospitalizace následkem úrazu.

Zajistit se proti riziku úrazu je vhodné nejen pro osoby, na nichž je rodina finančně závislá, ale i pro děti, které potřebují pro dobu rekonvalescence přítomnost rodiče.

Vážný úraz a následné období spojené s rekonvalescencí finančně pocítí každý, kdo byl zvyklý na pravidelný příjem a jemu odpovídající komfort.

Pojištění pro případ úrazu lze sjednat v rámci životního pojištění, ale i samostatně. Na výši vašeho pojistného má vliv vykonávané povolání a druh sportovní činnosti, kterou provozujete.

Jaká je optimální pojistná částka

Pojištění úrazu slouží zejména k dorovnání finančních ztrát, které Vám nastanou v souvislosti s úrazem. V případě samostatně sjednaného úrazového pojištění doporučujeme stanovit pojistnou částku na smrt úrazem ve výši dvou až pětinásobku ročního příjmu.

Pokud jej sjednáváte v rámci životního pojištění, postačí stanovit pojistnou částku jen v poloviční výši (pojistné plnění se sčítá).

Příklady pojištění
Pro hypotéku
Karel, 29 let, krátce po vysoké škole, úspěšný v zaměstnání, má rád  inline bruslení, chystá se oženit a hledá nový byt.
Řešení:
- Pojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou
- Pojištění pro případ invalidity, což je důchod ve výši splátky, plné nebo úrazové krytí
- Pracovní neschopnost od 29. dne
Pro rodinu
Tomáš a Kristýna, 35 a 26 let, tři děti, právě dostavěli dům a chystají se nastěhovat.
Řešení:
- Rodinné rizikové pojištění
- Jedna smlouva pro celou rodinu a na všechna rizika
- Nastavení pojistných částek a doby trvání podle aktuální potřeby
Pro starší věk
Josef a Marie, 60 a 57 let, dvě dospělé děti, rádi si užívají na chalupě nebo cestují.
Řešení: Úrazové pojištění
- Trvalé následky od 0,1 % s progresivním plněním 500 %
- Denní odškodné od 8. dne s progresí 500 % i za pobyt v nemocnici s progresí 500 %
- To vše až do věku 70 let za nezměněných podmínek
Navíc:
- Pojištění pro případ hospitalizace
- Pojištění pro případ plné invalidity následkem úrazu
- Pojištění pracovní neschopnosti
- Celoroční cestovní pojištění
Zdroj: Allianz
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků