Hlavní obsah
Formulář Přiznání daně z příjmu fyzických osob Foto: Milan Malíček, Právo

Kdy se státu platí daň z dědictví a darů?

Daň dědická i daň darovací byly ke konci roku 2013 zrušeny a veškeré příjmy nabyté dědictvím a darováním přešly od loňského ledna pod daň z příjmů. V této souvislosti není od věci upozornit na případy darování od některých blízkých osob, kdy po vás finanční úřad daň z příjmů bude chtít, a současně si připomenout, že se z dědictví neplatí daň z příjmů, zatímco notářské poplatky zrušeny nebyly.

Formulář Přiznání daně z příjmu fyzických osob Foto: Milan Malíček, Právo
Kdy se státu platí daň z dědictví a darů?

V případě darů od většiny příbuzných se daň z příjmů neplatí. Na rozdíl od úplatného převodu nemovité věci (prodej nebo směna), který bez ohledu na příbuzenské vztahy podléhá dani z nabytí nemovitých věcí a kde je sazba 4 % (stejná jako u zrušené daně z převodu nemovitostí).

Dědictví – daň ne, poplatek notáři ano

Splést se nikdy nemůžete u dědictví. Veškeré příjmy z dědictví a odkazu jsou osvobozeny od daně z příjmů.

To se týká i dědictví po zůstaviteli, který byl v zákoně o dědické dani zařazen do třetí skupiny, z něhož se vybírala dědická daň.

Příjmy z dědictví se do přiznání k dani z příjmů neuvádějí a v tomto případě nemáte vůči finančnímu úřadu žádné povinnosti. Úplně zadarmo však dědictví nebude.

I nadále totiž platí, že notář (soudní komisař) po vás bude chtít poplatek vypočtený z hodnoty dědictví, včetně dědictví po nejbližších příbuzných.

Příklad:

Pan Veselý zdědil v roce 2014 venkovský domek po panu Bradáčovi, který mu ho odkázal proto, že byl bezdětný a s Veselým se znal už od jeho narození. Nežil s ním ve společně hospodařící domácnosti.

Tento případ je od daně z příjmů osvobozen. Kdyby však nastal ještě v roce 2013, Veselý by musel zaplatit dědickou daň, protože dědic byl ve vztahu k zůstaviteli osobou ve III. skupině.

Dary zdaníte jen výjimečně

Od daně z příjmů jsou osvobozeny dary nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota loni v jednotlivém případě nedosáhla 15 000 Kč, bez ohledu na to, kdo je dárcem. Zákon kromě toho taxativně vyjmenovává, od kterých příbuzných jsou příjmy z darování osvobozeny od daně.

Jde o příbuzné v linii přímé (například děti, vnuci, rodiče) a vedlejší, pokud se jedná o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Dále také od osob, které s poplatníkem žily nejméně rok před darováním ve společné domácnosti.

Dary osvobozené od daně z příjmů se podobně jako příjmy z dědictví nikam do přiznání k dani z příjmů neuvádějí a tak, jde-li o dary nepeněžní (například nemovitost, auto), nepotřebujete ani odhad. V jednom případě se vám však odhad bude hodit. Zdědíte-li nemovitost, kterou obratem prodáte, a nebudou-li splněny podmínky pro osvobození příjmů z prodeje od daně, daňovým výdajem může být cena zjištěná podle předpisů o oceňování.

Příklad:

Tomáš dostal od svého otce k pětadvacátým narozeninám darem chatu s pozemkem. Tento dar je osvobozen od daně z příjmů. Hodnota daru činila podle znaleckého posudku 400 000 Kč. Odhad si nechali vypracovat, protože má Tomáš v úmyslu darovanou nemovitost napřesrok prodat a prodej bude podléhat zdanění. Doplňme, že z bezúplatného převodu se žádná 4 procenta za převod neplatí.

Příklad:

Jana, která se věnuje soutěžnímu tancování, dostala od svého staršího bratrance jednorázově darem 10 000 Kč na výlohy spojené se svým koníčkem. Ačkoli dar od bratrance obecně není od daně osvobozen, Jana si s daní nemusí dělat žádné starosti, protože darovaný obnos nepřesáhl 15 000 Kč.

Dostanete-li dar od některého z rodinných příslušníků, jehož zákon ve výčtu neuvádí, pak příjem z darování musíte zdanit jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů. Nepeněžní dar se oceňuje cenou podle oceňovacích předpisů.

Zdanění proto podléhají například dary od bratranců, sestřenic, švagrů, švagrových, pokud se jedná o příležitostný dar a hodnota daru přesáhla 15 000 Kč. V praxi mohou nastat i některé další případy, kdy se zdanění nevyhnete.

Příklad:

Jana dostala v minulém roce ke svým třicátým narozeninám darem garsonku od tety (tatínkovy sestry) a jejího manžela, kteří měli tuto nemovitost ve společném jmění. Hodnota daru činila 1 200 000 Kč.

Protože tetin manžel není podle právních předpisů pokrevním strýcem Jany, od daně z příjmů bude osvobozena polovina hodnoty daru.

Zbývajících 600 000 Kč musí Jana přiznat jako ostatní příjem podle § 10 zákona. Proti tomu může uplatnit polovinu odhadní ceny darované nemovitosti.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků