Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Kdo může letos odejít do důchodu

V roce 2018 vzniká nárok na starobní důchod lidem, kteří dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 34 let. Pokud podmínky splníte, neznamená to, že musíte o důchod žádat a ani to, že musíte skončit v zaměstnání či přestat podnikat.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Kdo může letos odejít do důchodu

Abyste mohli v roce 2018 odejít do důchodu, musíte hlavně odpracovat 34 let, resp. získat 34 let doby důchodového pojištění. Do této doby se zároveň započítávají tzv. náhradní doby pojištění. Patří mezi ně např. péče o dítě do čtyř let věku, základní vojenská služba, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby apod.

Druhou podmínkou pro odchod do důchodu je dosažení důchodového věku. V roce 2018 jej dosáhnou:

 • muži narození v listopadu až prosinci 1954 a v lednu až srpnu 1955;
 • bezdětné ženy narozené v květnu až prosinci 1955;
 • ženy narozené v květnu až prosinci 1956, které vychovaly jedno dítě;
 • ženy narozené v květnu až prosinci 1957, které vychovaly dvě děti;
 • ženy narozené v květnu až prosinci 1958, které vychovaly tři či čtyři děti;
 • ženy narozené v květnu až prosinci 1959, které vychovaly pět a více dětí.

O důchod musíte požádat

Odejít do důchodu je právo, ovšem ne povinnost. Pokud se rozhodnete o důchod požádat, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení OSSZ podle místa trvalého bydliště. Budete-li žádat v Praze, kontaktujte Pražskou správu SZ - kterékoliv územní pracoviště, v Brně pak Městskou správu SZ.

Se zaměstnanci příslušného pracoviště sepíšete žádost o důchod, kterou je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.

„I po vzniku nároku na důchod je možné pokračovat ve výdělečné činnosti bez pobírání důchodu a částku důchodu si tím navýšit. Výdělečnou činnost je možné vykonávat i při pobírání starobního důchodu a po 360 kalendářních dnech této činnosti pak lze požádat o přepočet důchodu,” upozorňuje Jana Buraňová z České správy sociálního zabezpečení.

Parametry výpočtu důchodu přiznaného od 1. 1. 2018

Výše základní výměry důchodu činí 2700 korun. Rozhodné období, za něž se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu, zahrnuje roky 1986 až 2017.

Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu jsou:

 • I. hranice 13 191 korun,
 • II. hranice 119 916 korun.

Procentní výměra důchodu činí za každý celý rok důchodového pojištění získaný do doby nároku na důchod 1,5 procenta výpočtového základu. Ten se stanovuje z osobního vyměřovacího základu (průměru příjmů za rozhodné období, příjmy se upravují příslušnými koeficienty na úroveň současné hodnoty) tak, že částka do I. redukční hranice náleží v plné výši, z částky nad I. do II. redukční hranice náleží 26 procent, k částce nad II. redukční hranici se nepřihlíží.

Výše důchodu podle osobního vyměřovacího základu (v korunách)
Osobní vyměřovací základVýše důchodu
10 000 9450
12 50011 138
15 00011 922
20 00012 800
25 00013 677
30 00014 555
40 00016 310
50 00018 065
 Zdroj: ČSSZ
 
Příklad výpočtu starobního důchodu přiznaného v roce 2018
 • Muž narozený 15. 3. 1955 – jeho důchodový věk je 63 let a 4 měsíce. Toho dosáhne 15. 7. 2018 a k tomuto datu požádá o přiznání důchodu.
 • Získal celkem 45 roků pojištění.
 • Osobní vyměřovací základ (OVZ) tohoto muže za období let 1986–2017 činí 25 000 korun.
 • Výpočtový základ z OVZ ve výši 25 000 korun se stanoví tak, že částka 13 191 korun náleží v plné výši a k této částce se přičte 26 procent rozdílu mezi částkou 13 191 a 25 000 korun, tj. 26 procent z částky 11 809, což je po zaokrouhlení 3071 korun. Výpočtový základ je tedy 16 262 korun (13 191 + 3071).
 • Procentní výměra důchodu činí 67,5 procent z výpočtového základu (45 x 1,5 procenta za každý rok pojištění), její výše bude tedy 10 977 korun.
 • K ní bude náležet základní výměra 2700 korun, starobní důchod tak bude celkem činit 13 677 korun.
Zdroj: ČSSZ
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Související články

Výběr článků