Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Každá pátá svatba už s manželskou smlouvou

Češi začínají brát manželství více s rezervou. Přibývá těch, kteří si uvědomují, že nemusí trvat na věky. Nelíbí se jim, že všechen majetek, který získají, by se měl v případě rozvodového řízení dělit napůl, protože rovnou spadl do společného jmění manželů (SJM).

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Každá pátá svatba už s manželskou smlouvou

Mnozí už díky zkušenostem z okolí či ze svých předchozích vztahů vědí, že majetek bývá právě jednou z karet, která se vytahuje také při tahanicích o děti. Byť každý skloňuje zájem dítěte, mnohdy jde zase jen o peníze, kdo komu a kolik bude platit.

V kontextu častých rozvrácených manželství, nejen těch statisticky rozvedených, ale i těch, která přežívají jen papírově, roste počet novomanželů a manželů, kteří si už předem rozdělují majetek, aby v budoucnu vyloučili případné rozvodové tahanice. Notáři sepisují více manželských smluv.

Manželskou smlouvu, někdy nesprávně označovanou jako předmanželskou, lze podepsat pouze u notáře, nikoliv u advokáta.

Soudci zase potvrzují, že se lidé více zajímají o možnost zúžení společného jmění manželů a jasné podílové spoluvlastnictví u nemovitosti; žádné půl na půl, protože co když za pár let bude vše jinak…

Podle Notářské komory mělo manželskou smlouvu loni sepsanou už zhruba každé páté manželství. Smlouvy lze podepisovat také až během manželství, a i to Češi využívají.

Bezmála čtvrtina mladých do 29 let chce takovou smlouvu do budoucna uzavřít, potvrdil výzkum agentury STEM/MARK.

Ženy jsou na dělení předem citlivější

Uzavřených smluv se eviduje přes šedesát tisíc, ale bude to více, protože do roku 2009 se centrální přehled o nich nevedl.

Téměř pětina mužů by nevnímala partnerčin návrh na uzavření manželské smlouvy jako projev nedůvěry, nebo dokonce urážku.

Ženy jsou na dělbu předem přece jenom citlivější, takový návrh by nevadil jen necelým osmnácti procentům dotázaných.

Při manželství vzniká společné jmění manželů automaticky, ze zákona.

Co nabydou v době manželství, je společné, což při rozvodech činí velké letité problémy, navíc v situacích, kdy v těchto tahanicích jsou ještě děti a přetahovaná o výživné. Do SJM nespadá majetek z dědictví, ale například je-li to byt či dům, který se pronajímá, tak výnosy z něho se už započítávají do výživného.

Celkový počet manželských smluv
201420152016
Manželské smlouvy
753187189511
Sňatky v ČR celkem
45 57548 19150 768
Zdroj: Notářská komora

Zákonný manželský majetkový režim lze každopádně změnit na režim smluvený, a to uzavřením manželské smlouvy. Předběžně řeší majetkové poměry pro případ rozvodu či úmrtí jednoho z manželů. Obě strany si v manželské smlouvě zpravidla upravují svá práva a povinnosti týkající se budoucího společného jmění.

Manželskou smlouvu, někdy nesprávně označovanou jako předmanželskou, lze podepsat pouze u notáře, nikoliv u advokáta, jak si mylně myslí více než dvě třetiny dotázaných.

Manželskou smlouvu lze nechat dobrovolně zapsat do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Výhodou je, že třetí strana, například exekutor, je povinen před exekucí ověřit, zda dotyčný, jehož exekuci chce vykonat, v seznamu figuruje.

Pokud ano, je exekutor povinen se podle smlouvy zachovat, tedy třeba vyjmout z exekuce majetek, který výlučně patří druhému z manželů.

Seznam smluvních stran, tedy jmen obou manželů, nikoliv obsah smluv, je dostupný v Notářské komoře. „Možnosti umístění do seznamu využila v roce 2016 zhruba polovina novomanželských párů,“ uvedl prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Není-li smlouva uvedena ve veřejném seznamu listin a exekutor provede zabavení majetku i tomu z manželů, který jej má dle smlouvy výlučně ve svém vlastnictví, na základě smlouvy je uplatněno jeho právo až zpětně. Těmto komplikacím lze zapsáním do seznamu předejít.

„Neuvedení smlouvy v seznamu váhu smluvních podmínek v žádném případě nesnižuje, ale s faktem, že smlouva existuje, musíme vždy třetí strany, tedy například i banky při žádosti o úvěr či půjčku, sami seznámit,“ dodal Neubauer.

Sankce za nevěru si už určit nelze

Manželská smlouva nesmí podle Notářské komory například stanovit, zda a kolik budou mít manželé dětí, kdo se bude o ně starat, kdo bude vykonávat jakou domácí práci, zákaz výdělečné činnosti jednoho z manželů, za jakých podmínek se druhý může domáhat rozvodu, kolik peněz obdrží manželka od manžela v případě porodu dcery a kolik v případě porodu syna, kolik peněz obdrží manželka od manžela za každý rok setrvání v manželství či ujednání o sankcích v případě nevěry a opuštění rodinné domácnosti. To vše nelze a notář by na to kulaté razítko nedal.

Manželská smlouva se sepisuje nejčastěji jako prostředek ochrany před zatajenou nebo nedořešenou finanční minulostí jednoho z partnerů (hrozící exekuce, ztráta povědomí o nevyrovnaných účtech) nebo v případě potenciálně riskantního finančního chování jednoho z manželů (podnikání, půjčky).

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků