Hlavní obsah
Za škody způsobené pádem sněhu ze střechy zodpovídá majitel domu. Foto: Profimedia.cz

Finanční poradna: Zima přináší specifické škody. Lze se proti nim pojistit?

S příchodem typických zimních podmínek, mezi něž patří sníh, mráz, led či námraza, vzniká řada dodatečných rizik spojených se škodami specifickými pro současné období. Proti většině z nich je možné se pojistit, nicméně i tak je třeba se řídit určitými pravidly.

Za škody způsobené pádem sněhu ze střechy zodpovídá majitel domu. Foto: Profimedia.cz
Finanční poradna: Zima přináší specifické škody. Lze se proti nim pojistit?

Ve spolupráci s pojišťovnou Uniqa přinášíme přehled hlavních nebezpečí s tipy, jak nepříjemným událostem předcházet.

Vodovodní škody

V zimním období kvůli mrazům a s tím souvisejícím náhlým výkyvům teploty často praskne vodovodní potrubí. Vodovodní škody patří mězi nejčastěji řešení pojistné události v zimě.

Proto je nanejvýš vhodné myslet včas na řádnou údržbu. Pokud objekt v zimě opouštíte na více jak tři dny, měli byste vodovodní systémy vypustit a uzavřít přívody, případně doplnit do topného systému nemrznoucí směs.

Proti škodám napáchaným prasklým vodovodním potrubím se sice lze chránit v pojištění domácnosti a nemovitosti, nicméně je třeba počítat s tím, že při vyřizování škody se bude kontrolovat, zda a jakou zimní přípravu poškozený preventivně provedl, a také jak rychle nastal a jak dlouho trval výkyv teplot.

Pro případ poškození někoho jiného vyteklou nebo zmrzlou vodou slouží pojištění občanské odpovědnosti, zpravidla zahrnuté k pojištění nemovitosti (chalupy, rodinného domu, bytu, domácnosti). Pojistit lze i výdaje za ztrátu vody, která zbytečně vytekla ze zařízení.

Obecné zásady při řešení pojistných událostí
  1. Zdokumentujte místo škody.
  2. Zajistěte svědky události a uložte si jejich kontakty. Jde-li o závažnou škodu nebo zdravotní újmu, vyplatí se informovat i Policii ČR (i v zájmu prevence dalších škod).
  3. Nárokujte škodu u své pojišťovny co nejdříve. Byla-li Vám škoda způsobena někým jiným, uplatněte svůj nárok neprodleně u něj a nechte si oznámení písemně potvrdit.
  4. Došlo-li k újmě na zdraví, doložte poškození lékařskou zprávou.
  5. Pojišťovna bude vždy zkoumat konkrétní okolnosti vzniku škody nebo újmy. Je třeba s ní spolupracovat a podat úplné a pravdivé informace o tom, jak k události došlo.
Zdroj: Uniqa

Polámání stromů a větví námrazou, tíhou sněhu

Pád stromů a větví, které poškodí váš majetek, můžete také uplatňovat z pojištění nemovitosti, popřípadě havarijního pojištění vozidla.

Pokud strom nebo větve z vašeho pozemku spadnou na cizí pozemek a tam poškodí majetek jiné osoby, lze škodu uplatnit z pojištění občanské odpovědnosti.

I v tomto případě je ale třeba předvídat a v případě nepříznivého vývoje počasí raději auto zaparkujte jinam než pod strom.

Pád lavin a rampouchů z budov

Za tyto události odpovídají majitelé budov, kteří jsou pochopitelně povinni těmto případům předcházet tím, že o svůj majetek řádně starají. Pokud pád sněhu či rampouchů způsobí nějakou škodu, bude pojišťovna vždy zkoumat, zda majtel domu něco zanedbal a zda bylo možné takový vývoj předpokládat.

Vlastníci nebo správci budov by měli namontovat zachytávače sněhu a ledu, případně si včas objednat odklizení u specializovaných firem a také označit nebezpečný úsek výstrahou.

Nedodrží-li klient všechny své povinnosti a dojde-li ke škodě, může nárokovat náhradu pro poškozeného z pojištění odpovědnosti majitele (správce) objektu. Také poškozený by nicméně měl prokázat, že postupoval opatrně a dodržel všechny bezpečnostní zásady.

Úraz na zledovatělém chodníku

Za tzv. „závadu ve schůdnosti“ odpovídá podle Zákona o pozemních komunikacích vlastník, ve většině případů obec. Pro tento účel je možné uzavřít pojištění odpovědnosti.

I v tomto případě platí, že chodec se musí chovat rozumně a předvídat zhoršené podmínky, nasvědčuje-li tomu počasí. Musí dávat pozor a chovat se přiměřeně okolnostem.

Pojišťovna vyplatí náhradu v případě, kdy šetřením zjistí, že šlo o závadu ve schůdnosti a vlastník komunikace neprokázal, že nebylo možné závadu odstranit, zmírnit nebo na ni upozornit.

V případě úrazu může samozřejmě hlásit poškozený škodu své pojišťovně ze svého úrazového pojištění.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků