Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Finanční poradna: Kdy nemusíte platit daň z příjmu z prodeje nemovitosti

V případě, že prodáváte nemovitost, pak peníze, které za ni dostanete, představují váš příjem a vaší povinností je zdanit ho podle zákona o daních z příjmu. Ovšem v několika případech se na vás tato povinnost nevztahuje.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Finanční poradna: Kdy nemusíte platit daň z příjmu z prodeje nemovitosti

Na příjem z prodeje či převodu nemovitosti fyzických osob se vztahuje daň s 15procentní sazbou, zároveň je třeba ho uvést do běžného daňového přiznání. Ve spolupráci s portálem FérMakléři přinášíme přehled pěti případů, kdy se na vás povinnost platit tuto daň nevztahuje.

Nemovitost vlastníte alespoň pět let

Platit daň z příjmu při prodeji nemusíte, pokud jste nemovitost vlastnili déle než pět let. V případě dědictví se lhůta zkracuje o dobu, po kterou ji předchozí majitel v linii přímé (prarodiče, rodiče, děti) vlastnil.

Od daně ale nebudete osvobozeni, pokud prodávaná nemovitost je, nebo pět let před prodejem byla zařazena do obchodního majetku.

V nemovitosti bydlíte alespoň dva roky

V případě, že prodáváte vlastní nemovitost, ve které jste zároveň bezprostředně před prodejem bydleli minimálně dva roky, opět se na vás daňová povinnost nevztahuje.

„Bydliště v tomto případě neznamená přihlášení k trvalému pobytu, rozumí se jím místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Tedy tam, kde člověk svým jménem například hradí energie a služby, kam si nechává posílat poštu či kde jeho pobyt dosvědčí sousedé,” upřesnil právník Ondřej Kolář.

Výjimka v tomto případě neplatí pro družstevní byty a nemovitost zahrnutou do obchodního majetku dva roky před jejím vyřazením.

Prodej za účelem zajištění bytové potřeby

Daň z příjmu také nemusíte platit, pokud jste v nemovitosti bydleli a příjem z jejího prodeje použijete k řešení vlastní bytové situace. Tedy například ke koupi nového bydlení či k rekonstrukci.

Ovšem zisk z prodané nemovitosti musíte investovat nejpozději do jednoho roku následujícího po roce, v němž jste peníze z prodeje dostali. Pokud je příjem z prodeje větší, než kolik investujete do nového, je od daně osvobozena pouze ta část, kterou jste využili na uspokojení bytové potřeby. Zbytek podléhá zdanění v běžné patnáctiprocentní sazbě.

„Daň z příjmů platit nemusíte i v případě, že odpovídající částku utratíte na zajištění bytové potřeby také jeden rok před prodejem nemovitosti. To však pouze za předpokladu, že jste v ní bezprostředně před prodejem alespoň nějakou dobu bydleli a přijetí peněz z prodeje oznámili příslušnému finančnímu úřadu. Oznámení je nutné provést do konce kalendářního roku, ve kterém jste přijali peníze z prodeje nemovitosti,” upozornil Ondřej Antoš, specialista na daňovou problematiku ze společnosti Yourtaxes.

Nemovitost jste získali v dědictví

Nabytí nemovitosti formou dědictví je vždy osvobozeno od daně. Není přitom podstatné, zda se dědí v rámci přímé či vedlejší linie nebo bez rodinné vazby.

Dědici však mohou vzniknout další povinnosti. V případě, že jste zdědili nemovitost v hodnotě vyšší než pět miliónů korun, jste povinni to oznámit správci daně, a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém jste příjem obdrželi.

Oznámení se nepodává formou daňového přiznání a ani nemá předepsaný vzor. Na stránkách ministerstva financí však naleznete formulář pro oznámení o osvobozených příjmech, který můžete využít.

Nemovitost jste získali darem

V případě, že jste nemovitost dostali darem od příbuzného v přímé nebo vedlejší linii nebo od osoby, se kterou jste žili nejméně jeden rok bezprostředně před darováním ve společné domácnosti, je tento příjem od daně z příjmu osvobozen.

U nemovitostí s hodnotou vyšší než pět miliónů korun zůstává oznamovací povinnost vůči správci daně. Tu není radno brát na lehkou váhu, protože s ní jsou spjaté, stejně jako v případě dědictví, pokuty ve výši 0,1 procenta, 10 procent a 15 procent z hodnoty nemovitosti.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků