Hlavní obsah
Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Finanční poradna: Jak se vyznat v pracovních smlouvách

Při hledání přivýdělku a pročítání pracovních inzerátů narazíte na různé pojmy vztahující se k typu nabízené práce. V některých zaměstnavatelé nabízejí práci na HPP, jinde se zmiňují pouze o brigádě. Ve spolupráci s právníkem ze spotřebitelské organizace dTest vysvětlujeme, co tato slova znamenají a jaké jsou rozdíly v dokumentech, které budete při nástupu podepisovat.

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz
Finanční poradna: Jak se vyznat v pracovních smlouvách

Pod zkratkou HPP se skrývá hlavní pracovní poměr, který obvykle vznikne podpisem pracovní smlouvy. Na druhou stranu v případě brigády se jedná spíše o krátkodobou práci, která je zaměstnanci přidělována na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohody o provedení práce (DPP).

Pozor na tzv. zakázané otázky

Než na inzerát s nabídkou práce odpovíte, prověřte si potenciálního zaměstnavatele. Bohužel nejsou výjimkou případy, kdy lidé naletěli lákavým inzerátům slibujícím jednoduchou práci z domova za nadstandardní příjem.

Před pohovorem si připravte dotazy, které vás ohledně nabízené práce zajímají. Pokud vám budou pokládány otázky týkající se například vašeho soukromí, odmítněte odpovídat.

„Mezi zakázané otázky patří dotazy na sexuální orientaci, těhotenství, rodinné a majetkové poměry, původ, členství v odborové organizaci a v politických stranách, příslušnost k církvi a trestněprávní bezúhonnost. Odpověď na tyto otázky od vás mohou požadovat jen ve zcela výjimečných případech,“ upozornil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Smlouva musí být písemná

Před začátkem pracovního poměru musíte podepsat pracovní smlouvu. Ta musí být vždy písemná a obsahovat tyto náležitosti: druh práce, na který je zaměstnanec přijímán, místo, kde bude práci vykonávat (obec, závod, provozovna, dílna), a den nástupu.

Konkurenční doložky se tisknou ve velkém. Většina z nich je ale neplatná
Lukáš Zelený, dTest

V pracovní smlouvě s vámi zaměstnavatel může nejpozději v den nástupu do práce sjednat zkušební dobu, která nesmí být delší než tři měsíce, resp. šest měsíců v případě vedoucích pracovníků. Výhodou a zároveň nevýhodou zkušební doby je to, že obě strany během ní mohou ukončit pracovní poměr ze dne na den a bez udání důvodu.

Konkurenční doložka

Doplňkovým ujednáním pracovních smluv je konkurenční doložka, která musí mít vždy písemnou formu. Zároveň musí obsahovat jak závazek zaměstnance zdržet se po určitou dobu výkonu podobné práce u jiného zaměstnavatele, tak závazek zaměstnavatele platit za to kompenzaci. Za každý měsíc plnění závazku náleží zaměstnanci minimálně polovina průměrného měsíčního výdělku.

„Konkurenční doložky se tisknou ve velkém. Většina z nich je ale neplatná, protože neobsahuje kompenzaci. Zaměstnavatelé zřejmě doufají, že se zaměstnanec zalekne smluvní pokuty za porušení doložky nebo že ze strachu neodejde ke konkurenci. Nároky z neplatné konkurenční doložky však nejsou vymahatelné,“ upozornil Zelený.

Doba určitá maximálně na tři roky

Pracovní smlouvu lze uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. Pokud máte ve smlouvě dobu určitou, nesmí přesáhnout tři roky. Zaměstnavatel ji může prodloužit nejvýše dvakrát.

Jak na dohodu?

V případě, že kývnete na nabídku práce mimo pracovní poměr, budete pravděpodobně uzavírat dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ). I obě tyto smlouvy musí mít písemnou podobu.

Od pracovní smlouvy se liší zejména omezenou ochranou zaměstnance. Nebudete mít například nárok na dovolenou, cestovní náhrady, příplatky nebo odstupné.

DPP můžete u jednoho zaměstnavatele uzavřít až na 300 hodin za rok. Předmětem dohody je pak splnění jednotlivého pracovního úkolu. Výhodou tohoto typu dohody je, že nepřesáhne-li příjem 10 tisíc korun za měsíc, odvede se pouze daň z příjmu.

„V tomto ohledu může být DPČ méně výhodná. V případě dohody o pracovní činnosti se totiž odvádí zdravotní a sociální pojistné již ve chvíli, kdy výdělek přesáhne 2500  korun měsíčně. Výhodou naopak je, že DPČ lze uzavřít i na práci přesahující 300 hodin v roce. Práce na DPČ však v průměru nesmí překročit 2,5 dne týdně. Splnění rozsahu se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, maximálně za 52 týdnů,“ vysvětlil Zelený.

Mzda, plat či odměna

Za vykonanou práci mají zaměstnanci nárok na přiměřené finanční ohodnocení. V případě pracovní smlouvy je to mzda (u státních zaměstnanců plat), pracujete-li na dohodu, pak je to odměna.

Od roku 2018 je výše minimální mzdy 12 200 korun, její poměrná část se použije i na výpočet odměny v případě dohody.

U pracovní smlouvy navíc existuje zaručená mzda nebo plat. Oproti minimální mzdě se stanovuje jako nejnižší cena práce s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Související články

Výběr článků