Hlavní obsah

Finanční poradna: Jak se zachovat, když zaměstnavatel přestane vyplácet mzdu

23. 1. 2018, 8:12

Někteří zaměstnanci se už bohužel setkali s tím, že se jejich zaměstnavatel opozdí s výplatou mzdy či jim dokonce i několik měsíců neplatí vůbec. Pokud se do takové situace dostanete, máte podle zákoníku práce nárok na okamžité zrušení pracovního poměru.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Zaměstnavatel dluží výplatu i našemu čtenáři, který se se svým problémem obrátil na redakci.

„Můj zaměstnavatel mně už několikrát nevyplatil v pravidelném termínu mzdu. Nyní mně dluží mzdu opět, a to za více než dva měsíce. Nebaví mě pořád jeho chlácholení, že dlužnou mzdu zaplatí, a proto jsem si našel jinou práci, kde jsou ochotni mě ihned přijmout,” napsal čtenář.

Problém v jeho případě, ale nastal ve chvíli, kdy svému zaměstnavateli oznámil, že chce okamžitě odejít. „Můj stávající zaměstnavatel mě odmítá propustit a tvrdí, že musím podat řádnou výpověď. Jenže po dvou měsících už nemusím nabízenou práci dostat,” dodal.

Pracovní poměr je možné zrušit okamžitě

Podle právníka Jana Dubenského zákoník práce stanoví jednoznačně, že mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.

„V případě čtenáře je velmi účinným prostředkem využít ustanovení § 56 zákona o okamžitém zrušení pracovního poměru. Toto ustanovení umožňuje zaměstnanci okamžitě zrušit pracovní poměr v případě, když mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část, a to do 15 dnů po uplynutí období splatnosti,” upozornil Dubenský.

Podle něho tak čtenářův zaměstnavatel nemá pravdu, že ukončit pracovní poměr s ním můžete pouze dvouměsíční výpovědí.

„Argumentace s výpovědní dobou má naopak pro vašeho zaměstnavatele v tomto případě nepříznivý dopad proto, že zákoník práce stanoví, že zaměstnanci, který takto okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce této výpovědní doby,” upozornil Dubenský.

Zaměstnavatel tak musí vyplatit nejenom dlužnou mzdu, ale i mzdu za dva měsíce navíc, což je účinná zákonná hrozba pro ty zaměstnavatele, kteří své povinnosti v tomto směru neplní.

Reklama

Výběr článků