Vyplývá to z letošního reprezentativního mezinárodního průzkumu ING Bank, který proběhl ve 13 evropských zemích. Celkově bylo dotázáno 12 637 osob (po tisícovce v každé zemi, v Lucembursku zhruba 500 osob).

Češi omezovali náklady méně než Evropané

Dvě třetiny Čechů a čtyři pětiny Evropanů se v průzkumu přiznaly k tomu, že v loňském roce omezily své pravidelné výdaje.

Celkem 47 procent Čechů se loni snažilo najít úspory u svých volnočasových aktivit, téměř dvě pětiny šetřily na nákupu oblečení, třetina omezila výdaje na dovolenou a čtvrtina se snažila ušetřit na výdajích za telefon a internet.

„Je logické, že lidé při omezování svých pravidelných výdajů sahají nejdříve na ty zbytné a uskrovňují se hlavně ve volnočasových aktivitách a v nákupu oblečení. Další významnou položkou, na které Evropané šetří, je dovolená,“ uvedl Libor Vaníček z ING Bank.

 Na čem lidé v loňském roce nejvíce šetřili
VýdajeEvropaČeská
republika
Nejvíce šetříNejméně šetří
Volnočasové aktivity53 %47 %Itálie 72 %
Lucembursko
38 %
Oblečení48 %38 %Itálie 64 % 
Německo
29 %
Dovolená45 %34 %Itálie, Španělsko
61 %
Nizozemsko
30 %
Jídlo29 %34 %Francie 39 %
Lucembursko
17 %
Bydlení
(investice
do zařízení,
renovace)
29 %13 %Itálie, Rumunsko
45 %
Nizozemsko
17 %
Telefon/internet25 %25 %Španělsko
39 %
Rakousko
14 %,
Nizozemí
15 %
Výdaje jsem
neomezoval/a
22 %33 %Itálie 11 %
Nizozemsko
40 %
Zdroj: ING Bank

Evropané se však u jednotlivých položek omezovali mnohem více než Češi, ovšem kromě výdajů za jídlo. Ušetřit na něm se snažila více než třetina Čechů oproti 29 procentům Evropanů. Nicméně z evropských národů na jídle nejvíce šetřili Francouzi – dvě pětiny z nich se přiznaly k omezení nákladů právě za tuto položku.

„Češi výrazně méně než Evropané omezovali své investice do vylepšení stávajícího bydlení a také na již zmíněnou dovolenou, což může souviset s celkově nižšími výdaji na tyto potřeby. Na druhou stranu je znepokojující, že častěji než ostatní Evropané hledáme úspory při nákupu potravin,“ doplnil Vaníček.

Své výdaje však nijak neomezila třetina Čechů a pětina Evropanů.

Nejvíce šetřili Italové, nejméně Nizozemci

Z výsledků průzkumu také vyplynulo, že u jednotlivých položek se nejvíce omezují hlavně Italové. Například u nákladů na koníčky šetří tři čtvrtiny z nich, na oblečení pak dvě třetiny a na dovolenou tři pětiny z nich. Pouze jeden z deseti Italů se ve výdajích v loňském roce nijak neomezoval.

Na druhou stranu Nizozemci skončili na opačném pólu než Italové. Dvě pětiny z nich se vloni ve výdajích nemusely nijak krotit a navíc u několika sledovaných položek (například dovolená, bydlení či telefon a internet) omezovali Nizozemci své výdaje nejméně ze všech evropských národů.