Hlavní obsah
Foto: Fabian Bimmer, Reuters

Výpovědi se ode dneška doručují snadněji

Doručování výpovědí zaměstnancům, kteří si je nepřevzali na pracovišti, bude od čtvrtka jednodušší. Nabývá totiž účinnosti novela zákoníku práce, jež omezuje účelové obstrukce, jestliže se zaměstnanec pokouší zhatit doručení výpovědi.

Foto: Fabian Bimmer, Reuters
Výpovědi se ode dneška doručují snadněji

„Jedná se o případy, kdy chce zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď a ten ji odmítá osobně na pracovišti převzít nebo jen není na pracovišti přítomen.

Následně pak zaměstnanec skrze právního zástupce napadá platnost doručení výpovědi poštou a jejích účinků,“ vysvětlila právnička Alena Čechtická z advokátní kanceláře Noerr.

Zaměstnavatelům podle ní působil potíže zákonný požadavek „písemného poučení zaměstnance o následcích odmítnutí převzetí písemnosti při doručování prostřednictvím poštovních služeb“, což v praxi doručovatel téměř nikdy nesplnil.
Navíc zákoník práce určoval kratší úložní lhůtu (10 dnů), než je uvedena v podmínkách České pošty (15 dnů).

„Na všechny tyto problémy reaguje novela zákoníku práce rozšířením možností doručení v případě, že zaměstnanci není možné doručit písemnost na pracovišti, odstraněním písemného požadavku o poučení či sjednocením úložní lhůty na 15 dnů,“ dodal právník Marek Poloni.

Upozornil také, že v případě, kdy naopak zaměstnavatel odmítne převzít písemnost od zaměstnance v místě sídla nebo podnikání, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy k takovému znemožnění nebo odmítnutí došlo. „Postup doručování se zjednoduší,“ konstatovala Čechtická.

Nejprve osobně

Zaměstnavatel je každopádně nejprve povinen výpověď doručit zaměstnanci osobně na pracovišti. Není-li to možné, pak se může volně rozhodnout pro jiné způsoby doručení uvedené v zákoníku práce.

Po novele odpadá nutnost prozkoumat ostatní způsoby doručování před přistoupením k odeslání písemnosti prostřednictvím poštovních služeb.
Zaměstnanci je možné doručit písemnost určenou mu do vlastních rukou i e-mailem, ovšem zaměstnanec musí s takovým doručením písemně souhlasit a poskytnout za tím účelem zaměstnavateli svou elektronickou adresu nebo datovou schránku.

Postup při doručení výpovědi
Bude-li zaměstnavatel chtít zaměstnanci písemnost určenou mu do vlastních rukou zaslat poštou, zašle ji na adresu zaměstnance, kterou mu tento zaměstnanec písemně sdělil.
Nebude-li zaměstnanec na adrese poštovní službou zastižen a bude-li tak písemnost uložena u provozovatele poštovních služeb, potom bude mít zaměstnanec 15 dní na její vyzvednutí, než bude považována za řádně doručenou, aniž by ji skutečně vyzvedl.
Kdyby na adrese zaměstnanec zastižen byl a písemnost by odmítl převzít nebo by jinak znemožnil její doručení, potom by byla považována za doručenou.
Doručování zaměstnavateli má být činěno zpravidla osobním předáním, po souhlasu zaměstnavatele i na elektronickou adresu, kde musí zaměstnanec rovněž opatřit písemnost svým uznávaným elektronickým podpisem.
Zdroj: Noerr

„Navíc musí být tato písemnost opatřena uznávaným elektronickým podpisem, který mnoho členů statutárních orgánů českých společnosti nemá zřízen,“ sdělila Čechtická.

„Novela specifikuje doručování písemností prostřednictvím datových schránek, kdy je stále vyžadován písemný souhlas zaměstnance s tímto typem doručování. Jelikož zaslání datovou schránkou má stejné účinky, jako kdyby bylo podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, odpadá pro zaměstnavatele jedno z úskalí,“ dodali právníci.

Doručeno je zde okamžikem, kdy se zaměstnanec přihlásí do datové schránky po doručení zprávy, přičemž zaměstnanec má na přihlášení deset dní od obdržení, potom se písemnost považuje za doručenou.

Zaměstnanec může zaměstnavateli doručovat elektronicky obdobně s několika obměnami, například u datových schránek je doručeno již dnem dodání písemnosti.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků