Hlavní obsah

V nadměrně znečištěném prostředí žije téměř polovina Čechů

Emise skleníkových plynů v ČR jsou o čtvrtinu nižší, než byly v roce 1990 a stále klesají. Jejich přepočet na jednoho obyvatele přesto výrazně přesahuje průměr EU. Vyplývá to ze zprávy o životním prostředí v ČR za rok 2003. Ve znečištěném prostředí žije téměř polovina obyvatel Česka.

V nadměrně znečištěném prostředí žije téměř polovina Čechů

"Více než 40 procent obyvatelstva je vystaveno nadlimitním hodnotám některé znečišťující látky," uvádí se ve zprávě. Až 60 procent obyvatel je vystaveno nadměrných hodnotám ozónu.

"České exhalace oxidu uhličitého patří s 11,6 tunami na obyvatele mezi nejvyšší v evropských zemích," sdělil Vojtěch Kotecký z Hnutí Duha s tím, že toto číslo je o 40 procent vyšší, než je průměr zemí původní evropské patnáctky.

Zlepšuje se čistota řek

Mezi největší nešvary životního prostředí v ČR patří zvýšení emisí oxidu dusíku, které v loňském roce narostly o 3,8 procenta. Ministerstvo ve zprávě také upozorňuje, že kvůli kůrovcové kalamitě se zvýšila nahodilá těžba dřeva v českých lesích.

Za pozitivní naopak zpráva označuje zlepšující se stav povrchových vod a  také rozšíření Chráněného krajinného území Český kras a zvyšující se podíl lesních ploch.

"Zpráva však také ukazuje, že zákony a další opatření pomáhají řešit problémy. Například exhalace oxidu siřičitého z dopravy loni oproti roku předchozímu klesly skoro o 40 procent - díky jediné vyhlášce, která výrobce přiměla snížit obsah síry v naftě a benzínu," našel další pozitivum Kotecký.

Co se vody týče, nejsou ale všechny zprávy lichotivé. Jedenáct procent odpadních vod v ČR neprochází čističkou a asi desetina lidí pije nevyhovující pitnou vodu, většinou pocházející z vlastních studen. Obsahuje nadměrné množství dusičnanů či bakterií.

Velký hluk ve městech

Ačkoliv zpráva schválí, že se staví stále více protihlukových bariér a uplatňují se hlukové limity u některých výrobků, je stále velký počet obyvatel vystavený nadměrnému hluku. Týká se to téměř výlučně velkých měst.

Zpráva také kritizuje, že 2 procenta komunálního odpadu končí nezpracovány na skládkách, chválí ale, že produkce odpadu mírně klesla a podíl recyklovaných obalů je 49 procent, což je podle zprávy chvályhodně vysoké číslo.

Anketa
Připadá vám prostředí ve vašem okolí znečištěné?
Ano
64.8 %
Ne
35.2 %
Celkem hlasovalo 324 čtenářů.

Nejpalčivější problémy životního prostředí v ČR

::  překračování cílových imisních limitů pro ochranu zdraví a ochranu vegetace pro troposférický ozon 

::    vysoké měrné emise acidifikujících látek na jednotku území;

::  vysoký počet uzavřených nezabezpečených skládek odpadů a kontaminovaných ploch

::  vysoké zornění zemědělské půdy (72 procent)

::  vysoký podíl půdy ohrožené vodní erozí

:: neuspokojivý zdravotní stav lesů

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků