Hlavní obsah
Foto: Profimedia.cz

Stornopoplatky jsou oprávněné, brání se Asociace cestovních kanceláří

Pokud se zákazník z jakéhokoliv důvodu rozhodne odstoupit od zájezdu, který si zakoupil od některé z velkých tuzemských cestovních kanceláří, čekají jej nemalé stornopoplatky. Spotřebitelský časopis dTest tvrdí, že cestovní kanceláře na ně nemají nárok. Proti tomuto tvrzení se postavil Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR.

Foto: Profimedia.cz
Stornopoplatky jsou oprávněné, brání se Asociace cestovních kanceláří

„Všechny z testovaných cestovních kanceláří si v určitém období před předpokládaným zahájením zájezdu vyhrazují storno poplatky ve výši 100 procent z ceny zájezdu, což považujeme za nezákonné,“ uvedla Martina Vernerová, právní poradkyně časopisu.

Nejvyšší stornopoplatky kanceláře uplatňují v průměru od čtvrtého dne před zahájením zájezdu. Zákazník, který se rozhodne od smlouvy odstoupit, tak nakonec zaplatí zájezd, který vůbec neabsolvuje.

„S trochou nadsázky můžeme říci, že na zájezdu, na kterém nebudete, nic nesníte, nikdo vám nebude uklízet pokoj a ulehčíte letadlu i delegátovi," konstatovala Vernerová s tím, že pro cestovky dnes není problém nabídnout odřeknutý zájezd jako "last minute", byť za nižší cenu. Proto jsou podle jejího názoru stoprocentní stornopoplatky nepatřičné.

Zákazníci by se v případě, že smlouva obsahuje takto vysoké poplatky, měli ohradit a rozporovat jejich nepřiměřenost a slučitelnost s dobrými mravy. Cestovní kancelář by v případě vyžadování stornopoplatků rovněž měla doložit skutečné ztráty a náklady, které odstoupením od smlouvy ze strany klienta utrpěla.

Na stornování zájezdu je možné se připojistit. I zde je však nutné seznámit se s eventualitami, na něž se pojištění vztahuje.

Přehled stornopoplatků
 Storno poplatky požadované při odstoupení 20 / 10 dnů před odjezdem
Nejvyšší požadované storno poplatky
Alexandria
60 / 80 % z ceny zájezdu
Při odstoupení ve lhůtě od 9 dní a méně před zahájením zájezdu (platí i pro případ nenastoupení zájezdu): 100 %
Blue Style
50 / 80 % z ceny zájezduV případě odstoupení v době kratší než 4 dny před odjezdem: 100 %
Čedok
„Skutečně vzniklé náklady“, min. ale 30 / 70 % z ceny zájezdu u zájezdů po Evropě či Středomoří a 70 / 80 % z ceny zájezdu u zájezdů mimo Evropu či Středomoří
Při odstoupení do 2 dnů (3 dnů u zájezdů mimo Evropu a Středomoří) před odjezdem: 100 %
EXIM Tours
„Skutečně vzniklé náklady“, min. ale 70 / 80 % z ceny zájezdu
Při odstoupení od 2. dne před odletem a dále v případech, kdy zákazník nenastoupí na zájezd, zruší zájezd v den odletu, nedostaví se k odletu, nebo odlet zmešká (…) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 100 % z předem stanovené ceny zájezdu
FIRO-tour„Skutečně vzniklé náklady“, min. ale 30% / 70 % z celé ceny zájezdu
Při odstoupení 3 dny a méně před zahájením zájezdu: 100 %
Fischer
50 / 70 % z celé ceny zájezdu
Při odstoupení 5 dní před odjezdem a méně: 100 %
Neckermann
25 % (nejméně ale 1000 Kč) / 50 % z celé ceny zájezdu
Při odstoupení 2 až 1 den před započetím zájezdu či čerpáním služeb: 100 %
Zdroj: dTest
Stanovisko Asociace cestovních kanceláří ČR:
Požadavek stornopoplatku je naprosto legální a tvrzení paní poradkyně časopisu dTest Martiny Vernerové, že se jedná o nezákonnou praxi, pokládám za neprofesionální a populistické tvrzení. Nepředpokládám, že by poskytovala svým klientům služby zdarma a pokud tak činí, nemá žádné právo něco takového chtít po obchodních společnostech, kterými většina cestovních kanceláří je. Právo na odměnu za vykonanou práci je naprosto legální a stornopoplatky jsou naprosto běžně používány i v jiných branžích.
Cena zájezdu je tvořena z mnoha položek a paní poradkyně si zřejmě neuvědomuje, že naprostou většinu utržených peněz cestovní kanceláře odevzdají svým dodavatelům (hotelům, dopravcům, průvodcům atd.), od nichž za nečerpané služby neobdrží žádnou zpětnou kompenzaci.
Například většina letenek na linkové lety je nevratná a propadá 100% včetně palivového příplatku i v případě storna mnoho dní před odletem. Cestovní kanceláře se podpisem smlouvy s klientem zavazují zajistit všechny objednané služby, to je jejich zákonná povinnost! A zajistit objednané služby znamená zavázat se k jejich úhradě a takovou úhradu také provést. Pokud by tak cestovní kancelář neučinila, ohrozila by plnění smlouvy s klientem.
Paní poradkyně má velmi naivní představy o fungování cestovního ruchu, když si dovoluje tvrdit:
„… pro cestovky dnes není problém nabídnout odřeknutý zájezd jako „last minuté“, byť za nižší cenu. Proto jsou stoprocentní stornopoplatky nepatřičné.“
Ano, cestovní kancelář může (v některých případech, ale zdaleka ne vždy!) odřeknutý zájezd nabídnout, ale to vůbec neznamená, že si jej někdo koupí! A institut tzv. „Last minute“ nabídky rozhodně neslouží k tomu, aby se v něm nabízely odřeknuté zájezdy, ale aby v něm byly doprodávány poslední volné kapacity.
Práce cestovní kanceláře nezačíná nástupem na zájezd, ale již zpracováním cestovní smlouvy, provedením rezervace služeb, zpracováním dat a dalšími nezbytnými pracemi realizovanými před odjezdem. Tyto práce musí udělat kvalifikovaní zaměstnanci, kteří zcela logicky mají právo na mzdu, musí sedět v nějakých kancelářích, musí používat nějakou techniku atd. Stejně jsou na tom i dodavatelé služeb. Nevšiml jsem si, že by dTest a jeho právní poradkyně například navrhovala, aby právní zástupci dostávali od svých klientů odměnu, pouze když vyhrají soudní spor, což by přesně odpovídalo logice, s jakou hodnotí práci cestovních kanceláří.
Paní Vernerová má velmi naivní představu o tom, jak snadné nebo složité je prodat zájezd, sedačku v letadle nebo hotelovou kapacitu. Cestovní ruch je velmi konkurenční prostředí a uspět v něm není tak jednoduché, jak se zřejmě paní poradkyni zdá. A je naprosto logické a spravedlivé, že klient musí uhradit blokovanou kapacitu, kterou pro něj musí cestovní kancelář a další dodavatelé zajistit v rámci cestovní smlouvy.
Ostatně, jak paní Vernerová sama zmiňuje, cestující má možnost uzavřít pro případ storna pojištění, které kryje nezaviněná rizika. Výše stornopoplatků tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy, to dokonce vyžaduje zákon, takže cestující ví předem, co po něm bude požadováno a podpisem cestovní smlouvy s těmito podmínkami vyjadřuje souhlas.
Anketa
Byli jste zaskočeni výší stornopoplatků při zrušení zájezdu?
Ano, byly stejné jako cena zájezdu
10.7 %
Ano, dosáhly až poloviny ceny zájezdu
2.8 %
Ne, podmínky zrušení zájezdu jsem znal/la
18.6 %
S cestovkami nejezdím
67.9 %
Celkem hlasovalo 3417 čtenářů.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků