Při kontrole loni na jaře inspektoři ČIŽP zjistili, že pracovníci vykonávající stavební práce pro developera navezli zeminu ze stavby i mimo místa vymezená Správou Krkonošského národního parku.

„Povoleno bylo navážet zeminu na plochu cca 2000 metrů čtverečních, skutečný rozsah navážky však byl dva a půl krát větší, tedy přes 5000 metrů čtverečních. Pod nepovolenou navážkou o mocnosti až 10 metrů skončily nejen zákonem chráněné hořce, které má mimochodem KRNAP ve znaku, ale poškozena byla také louka s mokřadem a kořeny desítek smrků na okraji sousedního lesa,“ uvedl Lukáš Trávníček, ředitel inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Inspektoři firmě kromě pokuty uložili také opatření k nápravě. „Protiprávně vytvořenou navážku musí sankcionovaná společnost odstranit do konce června 2018. Naši inspektoři budou lokalitu dál pečlivě monitorovat. Nelze tolerovat, aby developeři, kteří získali povolení stavět v horách, nerespektovali nastavené podmínky a svou činnost prováděli na úkor těch nejcennějších přírodních lokalit, jakými národní parky jsou,“ dodal ředitel inspekce Erik Geuss.

Společnost Conmaco Mísečky se proti rozhodnutí ČIŽP odvolala, ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a rozhodnutí ČIŽP potvrdilo v celém rozsahu.