„Jelikož prodloužení lhůty o dalších 120 dnů insolvenční zákon připouští a dlužník
svou žádost řádně odůvodnil, přičemž jím uvedené důvody soud shledal jako opodstatněné, bylo žádosti dlužníka vyhověno,“ píše v rozhodnutí ostravského krajského soudu soudce Petr Kula.

Současně však soud uložil znalci, aby do 1. března příštího roku vypracoval znalecký posudek o ocenění majetkové podstaty dlužníka a předložil jej soudu.

Soudce Petr Kula

Soudce Petr Kula

FOTO: Pavel Karban, Právo

Podle mluvčího OKD Ivo Čelechovského firma předpokládá, že se jí podaří získat strategického partnera, který doly převezme, ale také partnera pro útlum těžby.

„Jak už bylo řečeno, tak partnera hledáme. Oslovili jsme více než 200 potencionálních investorů z celého světa,“ připomněl Čelechovský s tím, že zda se vše podaří a za jakých podmínek, bude jasné zřejmě v prvním čtvrtletí roku 2017.

A právě hledáním partnerů mimo jiné OKD zdůvodnilo i svou žádost o prodloužení lhůty na vypracování reorganizačního plánu. Reorganizaci OKD schválili její věřitelé letos v srpnu. [celá zpráva]