„Dlouhodobé připomínky, které jsme dali několikrát, nebyly akceptovány a došlo k jednostrannému rozhodnutí představenstva, jež významně poškodí OKD i zaměstnance,“ zdůvodnil výzvu předseda Sdružení hornických odborů Jaromír Pytlík.

Dodal, že odborářům v prvé řadě vadí představenstvem zrušený sociální program na Dole Paskov. „Zadruhé úvaha o porušení kolektivní smlouvy a nevyhlášení sociálního programu dle kolektivní smlouvy a zatřetí unáhlené rozhodnutí o ukončení provozu na Dole Paskov, které zatím ještě neprošlo věřitelským výborem,“ objasnil Pytlík.

Chtějí znát odstupné manažerů

Kromě rezignací manažerů na posty v představenstvu a dozorčí radě požadují odboráři z OKD i podání žaloby o náhradu škody na všechny zodpovědné osoby, které zapříčinily současnou ekonomickou situaci OKD, dále chtějí omezení horní hranice hrubé mzdy do 70 tisíc korun měsíčně, zrušení odměn pro představenstvo a dozorčí radu a zrušení všech nadbytečných a nepotřebných funkcí v celé OKD.

Chtějí také znát výši odstupného, které dostali manažeři při odchodu ze společnosti od roku 2014, výši odměn současných manažerů, chtějí zpřístupnění výdělků všech zaměstnanců, zajištění prostředků na sociální program pro zaměstnance OKD a také hledání dalších řešení k zajištění bezpečného provozu a sociálního smíru ve firmě.

Může být i stávka

Prohlášení k postupu představenstva i vedení OKD a dlouhodobé činnosti dozorčí rady společně s výzvou adresovali odboráři generálnímu řediteli a předsedovi představenstva Dale R. Ekmarkovi, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci Lee Loudovi.

Podle Pytlíka jsou horníci připraveni vyvinout větší tlak k prosazení svých požadavků.

„Budeme pokračovat v souladu se zákonem. Pokud bude důvod k vyhlášení stávky, vyhlásíme stávku, pokud nebude důvod, bude třeba demonstrace. Pokud ale nebude patřičná reakce a nebude se to řešit, tak očekávám další akce,“ nastínil.

Nezodpovědný krok, míní vedení OKD

Současné vedení OKD v reakci na prohlášení a výzvu odborů uvedlo, že to za situace, do níž se těžařská firma v posledním období dostala, není zodpovědné.

„Členové (vedení) rovněž nebyli členy statutárních orgánů, na rozdíl od zástupců odborových organizací v dozorčí radě, kteří by sled okolností mohli ovlivnit, či dokonce zvrátit. Ve spolupráci s insolvenčním správcem a věřitelským výborem hledá stávající management takové řešení, které by umožnilo překlenout nedostatek finančních prostředků na profinancování těžby a zajistilo postupný a hlavně důstojný útlum těžby především s ohledem na sociální situaci v kraji,“ tlumočil názor vedení OKD mluvčí firmy Ivo Čelechovský.

Dodal, že cílem všech přijímaných opatření je zajistit další životaschopnost OKD na maximální možnou dobu.