„ČNB v případě ERB bank zjistila zásadní pochybení, zejména v oblasti řízení úvěrového a tržního rizika a rizika likvidity, která ohrožovala její stabilitu. Špatné řízení úvěrového rizika se negativně projevilo v úvěrovém portfoliu banky,“ uvedl mluvčí centrální banky Marek Zeman.

„ERB bank dostatečně neřídila ani další rizika spojená se svou činností, včetně rizik operačních a rizik souvisejících s informační bezpečností. Banka nebyla ani dostatečně personálně a odborně vybavena a neměla funkční systém, který by bránil legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a umožňoval dodržování mezinárodních sankcí,“ dodal Zeman.

Od pondělí tak ERB bank smí provozovat pouze činnosti nutné k vypořádání pohledávek a závazků.

Vklady občanů i firem u ERB bank jsou ze zákona pojištěny Garančním systémem finančního trhu do výše maximálně 100 tisíc eur (zhruba 2,7 miliónu korun) na jednoho vkladatele. V tomto limitu se náhrady poskytují do sta procent výše vkladu.

Problémy banky se táhly nejméně od března

Ruská banka již před dvěma týdny přestala na obou svých pobočkách umožňovat výběr vkladů. Den poté obdržel Garanční systém finančního trhu od ČNB oznámení, že ERB bank není s to dostát svým závazkům. [celá zpráva]

Informace, že ERB bank neplní své závazky, byla známa již od poloviny června, kdy mělo bance chybět až 1,5 miliardy korun. V červenci ČNB na ruskou banku podala trestní oznámení. Již v březnu vydala ČNB rozhodnutí, že ERB nesmí přijímat vklady ani poskytovat úvěry.

ERB bank se zaměřovala na financování obchodu mezi Českem a Ruskem. Banka patří ruskému podnikateli Romanu Popovovi.

Popov vlastní i První česko-ruskou banku (PČRB), která se proslavila tím, že poskytla půjčku francouzské Národní frontě Marine Le Penové. PČRB byla v červenci v Rusku odebrána licence.