„Není ta situace jasná, nicméně legislativně už to nejde rychleji než 1. května 2017, takže očekávejme, že by to mohlo být až ve druhé polovině příštího roku,“ řekl Pytlík a dodal, že část zaměstnanců Paskova je rozhodnuta odejít z dolu z organizačních důvodů jen s polovinou odstupného, takže namísto dvanáctinásobku měsíčního platu dostane jen šestinásobek.

„Domníváme se, že by to bylo částečné řešení dnešní situace. Zatím však věřitelský výbor k tomu nepřijal rozhodnutí. Uvidíme, jak to dopadne v následujících týdnech,“ poukázal a upozornil, že v první vlně by takto mohlo odejít asi 160 lidí. Jejich propuštění by přišlo firmu na zhruba 34 miliónů korun.

Finální rozhodnutí v říjnu

Důl Paskov zaměstnává asi 1800 lidí. Jak mluvčí OKD Čelechovský nastínil, firma předložila věřitelům návrh ekonomických principů a modelu fungování společnosti do roku 2023. „Tento model předpokládá ukončení těžby na Dole Paskov k 31. prosinci 2016, s možností započetí prací technické likvidace dolu po získání povolení, s předpokládaným termínem květen nebo červen 2017,“ objasnil s tím, že v meziobdobí by probíhal tzv. konzervační režim, což je režim nezbytných bezpečnostních prací.

„Finální rozhodnutí bude nicméně navrženo představenstvem společnosti a projednáno insolvenčním správcem a věřitelským výborem v průběhu října, a to na základě posouzení a vyhodnocení všech technických, obchodních a ekonomických možností a faktorů, které toto rozhodnutí vyžaduje,“ doplnil mluvčí.