Silný růst ekonomiky Česka se projevil v tom, že relativní výše dluhu vyjádřená poměrem k HDP klesla za rok o dva procentní body. Míra zadlužení vládních institucí se tak snižovala již druhým rokem, uvedl ČSÚ.

Příznivý vývoj vládních financí, pokud jde o poměr dluhu k HDP, zaznamenávaly v loňském roce bezmála dvě třetiny zemí Evropské unie. V obou dvou letech 2014 a 2015 se ale dařilo redukovat míru zadlužení kromě ČR už jenom Irsku, Maltě, Slovensku a Lucembursku a déle než dva roky docházelo k poklesu tohoto ukazatele v Německu a v Maďarsku.

Kritérium výše dluhu vládních institucí pod 60 procent HDP z devíti zemí Unie platících dosud vlastní měnou bez problému splňují všechny kromě Maďarska, ChorvatskaVelké Británie.

Naproti tomu ze zemí, které už v eurozóně jsou, ho porušují téměř tři čtvrtiny. Řecko, Itálie a Portugalsko toto kritérium překračují dokonce více než dvojnásobně.

Španělsko a Portugalsko neplní ani další z maastrichtských kritérií, a to schodek veřejných financí maximálně na třech procentech HDP. Oběma zemím hrozily za porušení rozpočtových pravidel miliardové pokuty. Členské země EU ale tento týden rozhodly, že je pokutovat nebudou a dají jim na snížení deficitů více času.

Poměr dluhu vládních institucí k HDP v Evropské unii v roce 2015
ZeměDluh k HDP (v procentech)
Estonsko9,7
Lucembursko21,4
Bulharsko26,7
Lotyšsko36,4
Rumunsko38,4
Dánsko40,2
Česko40,3
Litva42,7
Švédsko43,4
Polsko51,3
Slovensko52,9
Finsko63,1
Malta63,9
Nizozemsko65,1
Německo71,2
Maďarsko75,3
Slovinsko83,2
Rakousko86,2
Chorvatsko86,7
Británie89,2
Irsko93,8
Francie95,8
Španělsko99,2
Belgie106,0
Kypr108,9
Portugalsko129,0
Itálie132,7
Řecko176,9
Zdroj: ČSÚ a Eurostat