Podle lékařů je takový postup kontraproduktivní. Jednak se z neléčené chřipky může postupně vyvinout onemocnění podstatně závažnější, které vyřadí člověka z pracovního procesu na delší dobu. Jednak se nemocný člověk  stává zdrojem infekce a nákazy pro své okolí.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Jeho obětavost se tak může zaměstnavateli paradoxně výrazně prodražit, když místo jednoho pracovníka onemocní celé patro. Řada firem, a jejich množství stoupá, proto motivuje své zaměstnance k tomu, aby v době nemoci zůstávali doma, nebo jim to přímo nařizuje.

 Zajímavý benefit

„V konečném důsledku se jim to totiž vyplatí, protože zabrání nakažení dalších pracovníků a v dlouhodobém horizontu nebudou muset řešit problémy v případě závažnějších onemocnění u notorických přecházečů,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka společnosti Profesia.cz.

Pokud to povaha práce dovoluje, ideálním řešením je pracovat po dobu nemoci z domova

Forma motivace se různí – nejčastěji jde o tzv. sick days, které v současné době poskytuje už téměř třetina firem. Možnost zůstat doma po určitý počet dní v roce – většinou 3 až 5 – bez újmy na platu nebo nutnosti brát si dovolenou zjednodušuje zaměstnancům řešení krátkodobých onemocnění a firmy využívají sick days jako zajímavý zaměstnanecký benefit.

„Pokud to povaha práce dovoluje, ideálním řešením je pracovat po dobu nemoci z domova. Ve výrobních podnicích je to složitější, ale rozumným kompromisem je přehození směn, které u běžných viróz pomůže vyležet se z nejhoršího,“ upřesňuje.

Podle údajů ČSÚ počet případů dočasné pracovní neschopnosti stoupá.  Meziročně se zvýšil o 31,6 %, z toho podíl nemocí je 90 % (k dispozici údaje k 1. pololetí 2015). Nejvyšší počet pracovně neschopných byl ve zpracovatelském průmyslu a velkoobchodě a maloobchodě. Naopak nejnižší počet případů hlásí energetici.

Nikomu není příjemné trávit pracovní dobu vedle kašlajícího a kýchajícího kolegy, což potvrdila i loňská anketa pracovního portálu, kdy přítomnost nemocného na pracovišti vadila celé čtvrtině respondentů.