Jak Procházka sdělil, celkové letošní výsledky ovlivní s velkou pravděpodobností nahlášené pojistné události a následné vytváření rezerv na výplatu pojistných plnění.

„Do aktivního monitoringu je v současné době zařazeno několik objemem rozsáhlých obchodních případů ze sektoru sklářství a hutnictví, které byly uzavřeny v krizových letech 2009 až 2012,“ dodal ředitel. Loni pojišťovna skončila ve ztrátě 205 miliónů korun.

Rusko, Turecko a Ázerbajdžán

EGAP pojistila za letošní první pololetí export v hodnotě 43,8 miliardy korun. Bylo uzavřeno 87 nových pojistných smluv. Více jak polovina uzavřeného objemu mířila do Ruska (zhruba 20 procent), Turecka (17 procent) a Ázerbájdžánu (16 procent). Významný podíl připadl ještě na Indii, Izrael, Francii a Slovinsko. Celkově pojištěný export mířil do 32 zemí

Předepsané pojistné za první pololetí 2013 dosáhlo hodnoty 1,9 miliardy korun a zároveň tak téměř třiapůlkrát převýšilo částku vyplacených pojistných plnění za toto období (568 miliónů korun). Kromě toho se podařilo za prvních šest měsíců roku 2013 zpětně vymoci pohledávky ve výši zhruba 601 miliónů korun.

EGAP loni pojistil nové vývozní úvěry, bankovní záruky a investice českých firem do celkem 42 zemí, nejvíc do Ruska. Tam směřovalo celkem 49 pojistných smluv v celkovém objemu 22,4 miliardy korun, připomněla ČTK.