Státní podnik Lesy České republiky, který obhospodařuje polovinu lesů v zemi, odhadl škody na svém majetku na 220 miliónů korun. Na vodovodech a kanalizacích způsobila voda poškození za 100 miliónů korun.

Voda podle MZe zaplavila celkem 48 219 hektarů zemědělské půdy, z toho 28 500 hektarů luk. Dále byli nejvíce poškozeni pěstitelé ozimé pšenice, řepky, kukuřice na zrno či jarního ječmene.

Podle Agrární komory jsou škody vyšší

Agrární komora odhadla škody způsobené první vlnou záplav na 1,8 miliardy korun, spolu s 300miliónovou škodou způsobenou druhou vlnou povodní na Chrudimsku a Břeclavsku činí konečný odhad komory 2,1 miliardy korun. „Já netvrdím, že naše čísla jsou nedotknutelná a super, ale myslím si, že zcela určitě jsme blíže pravdě my,“ sdělil prezident Agrární komory Jan Veleba.

Budoucí ministr zemědělství Miroslav Toman v závěru minulého týdne kritizoval údajné průtahy v řešení podpory pro zemědělce poškozené záplavami. Zpoždění podle něj znevýhodňuje české farmáře proti konkurenci v okolních zemích. Toman by měl v budově na pražském Těšnově Bendla vystřídat již v tomto týdnu.

Například sousednímu Německu Evropská komise již v uplynulém týdnu schválila plánovanou státní pomoc ve výši 600 miliónů eur (asi 15,6 miliardy korun) pro tamní zemědělce. Pomoc by mohla zemědělcům uhradit až 100 procent ušlých příjmů v letošním a příštím roce nebo pokrýt škody na budovách, zařízeních, úrodě a zvířatech, uvedla agentura Reuters.