Studie má na mysli především Řecko, Španělsko, Portugalsko nebo Itálii, kde se průměrná lhůta splatnosti faktur propadla na 80 až 100 dní.

Pro Českou republiku je prioritní platební morálka Německa, kde se lhůta splatnosti od roku 2000 stále snižuje na asi 24 dní v roce 2012. V příštím roce se situace u našeho nejvýznamnějšího obchodního partnera nezmění.

Polsko si vede rovněž dobře a nebude mít s plněním nové směrnice EU problémy. Splatnost faktur se pohybuje okolo 40 dní a předpovídá se i mírný pokles. Zato Francie a Belgie bude na „hraně“, splatnost se pohybuje okolo 60 dní.

Nejohroženějšími sektory evropské ekonomiky, kde musí obchodní partneři počítat s dlouhou dobou splatnosti, jsou podle studie stavebnictví a letecký průmysl. Průměrná doba úhrad faktur se dá očekávat například ve farmaceutickém a chemickém průmyslu včetně IT. S nejlepší platební morálkou lze počítat v letecké přepravě a v automobilovém průmyslu.