Statistici ve srovnání použili takzvané standardy kupní síly (PPS), což je uměle vytvořená jednotka užívaná k mezinárodním srovnáním. Do jisté míry se v ní vyrovnávají rozdíly, které existují mezi kupní silou měn jednotlivých států. Obecně tak platí, že za jeden PPS by se koupilo stejné množství zboží či služeb ve všech zemích.

Mezi členskými státy unie panují v dosažených číslech velmi výrazné rozdíly. Zatímco HDP na hlavu v Bulharsku dosahoval 45 a v Rumunsku 49 procent unijního průměru, tak v Lucembursku to bylo 274 procent, tedy zdaleka nejvíce z celé unie.

U této malé země to nicméně do značné míry ovlivňuje fakt, že řada lidí sem každodenně jezdí pracovat z okolních států – z Francie, Belgie a Německa. Přispívají tak sice k hospodářskému růstu Lucemburska, ale nejsou zahrnuti do statistik při přepočtu na obyvatele.

Za Lucemburskem na druhém místě figuruje Nizozemsko (131 procent unijního průměru), následované Rakouskem (129 procent) a Irskem (127 procent). Před Českem se umístil například Kypr na 14. místě (92 procent) nebo na 17. místě Řecko (82 procent).

Pokud jde o další země ze střední a východní Evropy, tak Slovensko skončilo na 20. místě (73 procent), Maďarsko na 22. místě (66 procent) a Polsko na 23. místě (65 procent).

A jak by dopadlo srovnání se státy mimo Evropskou unii? Před Českem by skončilo Norsko (189 procent), Švýcarsko (151 procent) a Island (110 procent), naopak za ním například Chorvatsko (61 procent), Turecko (52 procent), Srbsko (35 procent) nebo Bosna a Hercegovina (29 procent).

Hrubý domácí produkt na hlavu v roce 2011 v zemích Evropské unie
země
procenta z unijního průměru
1. Lucembursko
274
2. Nizozemsko
131
3. Rakousko
129
4. Irsko
127
5. Švédsko
126
6. Dánsko
125
7. Německo
120
8. Belgie
118
9. Finsko
116
10. Velká Británie
108
18. Česká republika
80
20. Slovensko
73
22. Maďarsko
66
23. Polsko
65
26. Rumunsko
49
27. Bulharsko
45
Zdroj: Eurostat