Podle mluvčího Tomáše Cikrta má nyní MZ úkol novelizovat ještě v tomto roce zákon o veřejném zdravotním pojištění, což je prioritou ministerstva. "Verdikt podporuje to, co mělo ministerstvo v úmyslu a dává mu jasný časový rámec," řekl mluvčí.

V budoucnu musí být podle Ústavního soudu režim, v němž se schvaluje výše úhrady léčiv, transparentní. Především musí být odůvodněno, proč je daný lék vhodnější zařadit do systému úhrad ze zdravotního pojištění než jiná léčiva.

To se zatím neděje. Podle zákona přitom musí existovat v každé skupině léčiv alespoň jedno, které je plně hrazeno státem ze zdravotního pojištění.

Cikrt uvedl, že bez ohledu na rozhodnutí Ústavního soudu si ministerstvo bylo vědomo nutnosti vyhovět požadavkům Evropské komise na transparentní proces - prvky transparentnosti jsou už v současném rozhodování o úhradách, nová léková vyhláška bude platit od dubna.

Některé změny k lepšímu už byly provedeny

Podle mluvčího je už nyní o něco lépe upraven odvolací proces, ve kterém mohou výrobci léků v komisi sledovat, jakým způsobem se o jejich produktech rozhoduje. Dalším vylepšením je to, že na začátku jednání dostala komise jasné zadání, co je cílem kategorizace, takže není prostor pro náhodné posuzování a tlaky.

Ústavní soud ve středu zrušil část zákona o veřejném zdravotním pojištění a také vyhlášku ministerstva zdravotnictví o úhradách léčiv. Právě tyto dvě normy vytvářejí systém, v němž je úhrada léčiv schvalována.

Platnost svého rozhodnutí odložil Ústavní soud na 31. prosince letošního roku. Chce tak dát ministerstvu zdravotnictví prostor pro vytvoření nového systému úhrad a zákonodárcům dost času, aby mohl být nový režim přijat.